Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh – Ngày 10/04/2024

Lời Chúa: Ga 3,16-21

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô rằng : “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt : là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

HÃY LÀ CHỨNG NHÂN TRONG TÌNH YÊU CỦA ĐỨC KITÔ

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,16).

Trong tâm tình của mùa Phục Sinh, và đồng thời cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong tuần kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện qua suốt chiều dài lịch sử và rộng khắp mọi nơi, mọi thời. Lòng thương xót của Chúa cũng thể hiện qua muôn vàn cách thế với nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể, nơi tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn quy hướng mọi sự về con người bằng việc “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28). Mọi sự đó được ban tặng bởi tình yêu và được quan phòng cho phần rỗi của con người, chứ không vì bất cứ mục đích nào khác.

Qua đây, Lời Chúa trong Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay đã khẳng định về một Thiên Chúa đầy phẩm chất tình yêu, nơi mà Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Thánh Gioan đã làm nổi bật một biểu thức rút gọn về một “Thiên Chúa là tình yêu”. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hoàn hảo, tình yêu của thuở ban đầu, tình yêu để tất cả mọi người được cứu độ và được sống dồi dào trong niềm tin vào Đấng Phục Sinh. Cụ thể hơn, trong tình yêu của Đức Kitô mời gọi chúng ta hãy trở nên con người mới bằng sự “mặc lấy tấm áo của Đức Kitô” và từ khước các đam mê nết xấu, dục vọng đã làm ta xa cách tình yêu của Chúa. Như thế, lời của Thánh Phaolô xác quyết: “Tôi sống, như không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm trần trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20).

Để đáp trả tình yêu của Đức Kitô, chúng ta được mời hãy là chứng nhân của Chúa trong lòng thương xót bao la. Bởi vì, sống là chứng nhân, chúng ta sống bằng cái cốt, cái tâm của Chúa, nghĩa là sống trong sự thật, bước đi trên con đường sự sáng của Chúa để hành động theo thánh ý Thiên Chúa và mưu ích cho nhiều người. Chắc chắn, sống cái cốt, cái tâm của Chúa, đòi hỏi mỗi người sống một tương quan thân mật với Chúa mỗi ngày để đón nhận ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh và đáp trả hành động đó trong Thiên Chúa. Tuy nhiên, đôi lúc, khi là chứng nhân của Chúa, chúng ta tô mờ thánh ý Chúa để tô đậm cái nhãn, cái hiệu của chính mình nhằm tạo uy tín cho bản thân, đồng thời để được người khác xem ‘chính tôi’ như một người xuất chúng hiếm có, hay kiểu nói ẩn ý khác là ‘giả thánh’. Vì thế, hành trình sống của đời người chỉ có một, nên “hãy là chứng nhân thật sự về những điều này” (x. Lc 24,48) giữa trần thế, là rao truyền về Đức Kitô và sống chứng tá vì Đức Kitô đã chịu chết, sống lại, cứu độ vì chúng ta.

Trong mùa Phục Sinh và suốt hành trình sống, xin Thiên Chúa trào tràn tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta để mỗi người là khí cụ tình yêu của Đức Kitô (Rm 5,5).


Comments are closed.