Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh – Ngày 09/04/2024

Lời Chúa: Ga 3,7b-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Ðiều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.

 


Suy niệm

TÁI SINH LÀ TRỞ NÊN CON NGƯỜI MỚI, CON CỦA CHÚA

“Các ngươi phải tái sinh bởi trời” (Ga 3, 7b).

Chúa nói với Nicôđêmô về việc tái sinh bởi nước và Thánh Thần, nhưng ông không hiểu tái sinh bởi nước và Thánh Thần là gì. Ông tự đặt câu hỏi: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” (Ga 3,7b), bởi ông không hiểu làm sao mà trở lại lòng mẹ để sinh thêm 1 lần nữa?

Theo từ điển Hoàng Phê: tái sinh nghĩa là sinh lại một kiếp khác, theo thuyết luân hồi của đạo Phật. Làm cho hoặc được làm cho sống lại, sinh sôi nảy nở lại. Giáo hội không nhìn nhận tái sinh sang kiếp khác theo thuyết luân hồi, chúng ta chỉ sinh một lần, và chúng ta như thế này mãi mãi, không có đầu thai kiếp này kiếp khác. Đức tin Công Giáo không có ý niệm này, chúng ta chỉ sinh ra một lần mà thôi.

Như vậy Chúa nói tái sinh là như thế nào? Thưa, Chúa nói đến một con người mới, tái sinh là làm một con người mới, ta gọi là một cuộc lột xác. Ví dụ: chúng ta sống không đẹp, không tốt, chúng ta tái sinh nghĩa là chúng ta bắt đầu một cuộc đời mới, canh tân con người chúng ta, thay đổi bản thân để sống đẹp và sống tốt. Bởi thế Chúa nói chúng ta được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, điều này muốn nói đến chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nhưng nước chỉ có ý nghĩa khi có Chúa Thánh Thần, Ngài là sức mạnh, và qua dấu chỉ nước Ngài biến đổi chúng ta nên mới. Xin có 2 ý tưởng sau:

Thứ nhất, chúng ta là những người được tái sinh trở nên con người mới, là những người được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy qua nước là dấu chỉ bề ngoài, đây chỉ là nước bình thường, nhưng là dấu chỉ Chúa dùng làm cho chúng ta mới. Vậy, cái mới không bởi nước mà bởi Chúa Thánh Thần. Xin Chúa cho chúng ta qua ơn bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được nên con người mới trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta luôn hạnh phúc, sống như con Thiên Chúa trong ơn Chúa Thánh Thần.

Thứ hai, Chúng ta không bi quan về quá khứ tội lỗi, mỗi người chúng ta cách này hay cách khác có lúc ta yếu đuối. Chúng ta không nhìn tội mình để rồi suy sụp, nhưng nhìn lên lòng thương xót của Chúa, để gượng dậy, đứng lên, chính tình thương Chúa làm động lực để làm lại cuộc đời mới. Và làm lại cuộc đời mới không phải là trễ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm lại cuộc đời được. Nếu chúng ta trước đây chưa ăn ngay ở lành, thì bây giờ ơn Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta sống lương thiện, nên con người mới, nếu chúng ta trước đây đã lương thiện rồi, chúng ta được ơn Chúa Thánh thần tiếp tục trở nên thánh thiện. Nghĩa là dù chúng ta là ai đi nữa, qua bí tích Thánh Tẩy chúng ta hạnh phúc là nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ biến đổi xấu trở nên tốt, tốt nên thánh, thánh trở nên con Thiên Chúa.

Như vậy hạnh phúc của chúng ta là được tái sinh trở nên mới, việc trở thành con người mới do sức mạnh của Chúa Thánh Thần, kiến tạo và canh tân chúng ta nên hoàn thiện hơn.

Trong ngắm Năm Sự Sáng, thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. Xin cho chúng ta khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa có khả năng biến đổi con người chúng ta, để chúng ta trở thành con người mới.


Comments are closed.