Thứ Tư – Tuần 1 Mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 1, 29-39

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.


Suy niệm

“Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38)

Toàn bộ Tin Mừng là một bằng chứng sinh động cho lòng thương xót Chúa. Đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ lòng xót thương chữa lành cơn sốt cho bà mẹ ông Simon, đồng thời chữa lành nhiều kẻ ốm đau, bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Ngài xác nhận rằng: “Thầy ra đi cốt để làm việc đó”.

Ý thức được lòng thương xót vô biên của Chúa, chúng ta hãy dứt bỏ mọi lo lắng, sợ hãi mà vững tin vào sự che chở, yêu thương của Chúa. Có thể căn bệnh nan y làm chúng ta chán đời, sự thất bại làm ta nản chí và nỗi đau khổ làm ta buồn sầu. Nhưng khi ta tin tưởng và dám phó thác tất cả những nỗi khổ đau, những thất bại, thậm chí cả những căn bệnh hiểm nghèo cho Chúa. Chính lúc đó, Chúa sẽ đến ban bình an sâu thẳm và chữa lành chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, “Lòng thương xót Chúa” đã chữa lành bao tâm hồn khổ đau, tội lỗi trên thế giới. Chớ gì chúng con xác tín và cảm nghiệm sâu xa lòng xót thương này, để cuộc đời chúng con trở thành một bằng chứng sống động của lòng thương xót Chúa. Xin giúp chúng con biết “ Thương xót như Chúa Cha”. Amen.


Lễ Thánh Hilariô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nhân sinh tại Aquitaine nước Pháp vào năm 315 trong một gia đình thế giá và giầu có, danh tiếng. Thánh nhân đã được hấp thụ một nền giáo dục tốt và đầy đủ. Chính vì thế, Ngài đã có một đức tính cương trực, ngay thẳng và trong sạch. Thánh nhân ham mê và thích văn chương, triết lý ngay từ thuở thiếu thời. Mặc dầu ngoại giáo nhưng sự đắm chìm vào những suy tư sâu sắc, Hilariô đã sớm giác ngộ và tìm về chân lý. Ngài đã xin trở lại đạo và xin rửa tội làm con……xem tiếp


Comments are closed.