Thứ Ba – Tuần 1 Mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 1, 21b-28

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.


Suy niệm

“Câm đi và hãy xuất khỏi người này”( Mc 1,25)

Chúa Giêsu vào hội đường và sự hiện diện của Ngài tại đây đã khiến ma quỉ và các thần ô uế phải khiếp sợ. Chúa đã dùng lời quyền năng và uy quyền của Thiên Chúa mà trục xuất các thần ô uế ra khỏi người thanh niên. Từ đó mọi người nhận biết quyền năng của Thiên Chúa qua Lời của Đức Giêsu.

Cuộc sống ngày nay đầy dẫy những âm thanh ồn ào của các phương tiện giao thông, các thiết bị công nghiệp, cả những tiếng ồn ào của con người. Chúng ta rất cần tìm cho mình những khoảng lặng để có thể lắng nghe được tiếng thì thầm dịu êm của Chúa trong tâm hồn. Xin cho mỗi người chúng ta biết siêng năng lắng nghe, suy gẫm và sống Lời Chúa, nhờ đó chúng ta được sinh thoát khỏi những thần ô uế, những thói hư tật xấu trong chúng ta. Một khi ta biết để cho Lời Chúa biến đổi, chúng ta sẽ ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn, đạt được hạnh phúc và bình an đích thực của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa là “ngọn đèn soi cho chúng con bước, là ánh sáng chỉ đường chúng con đi”. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa chính là nguồn suối tình yêu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm về bên Chúa, đắm mình trong dòng suối tình yêu. Amen.


Comments are closed.