Thứ Tư tuần 7 mùa Thường Niên – Ngày 18/05/2016

Lời Chúa:Mc 9, 38-40

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.


Suy niệm

“Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy.” ( Mc 9, 39).

Ông Gioan và các Tông đồ của Chúa Giêsu đã chứng kiến điều kỳ diệu, đó là Danh Thầy Giêsu được tuyên xưng vượt khỏi giới hạn của nhóm Mười Hai, và Danh của Người có sức mạnh trừ quỷ. Thay vì tạ ơn và vui mừng khi Danh thầy mình được tôn vinh thì họ lại thể hiện sự ghen tỵ theo lẽ tự nhiên của con người. Khi ông Gioan thưa với Chúa Giêsu: “Chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”, chúng ta thấy cách lập luận “người ấy không theo chúng ta” cho thấy tính cục bộ, tư tưởng muốn loại trừ người khác và khi đó, nó bị chi phối bởi những khuôn khổ, những nguyên tắc, những tư tưởng hay cả một ý thức hệ. Chúa dạy chúng ta hãy có cái nhìn công bằng hơn. Chúa bảo “đừng ngăn cản người ta…”. Như thế, Chúa muốn dạy các ông biết dù là ai mà nại vào danh Người, tức là đã có lòng tin vào uy quyền của Chúa rồi. Vậy khi trừ được quỷ thì việc đó càng làm tăng giá trị đức tin nơi họ và nơi người được chữa lành.

Đức Giêsu mời gọi tất cả những ai theo Chúa thuộc mọi thời nhận ra Người là Thiên Chúa thật, là Đấng có sức mạnh đánh tan bóng tối, sự chết, ma quỷ và sự dữ. Và thay vì khép kín, chúng ta được mời gọi nhận ra Danh Chúa và làm cho Danh Thánh được cả sáng bằng cách loại bỏ tính ích kỷ để cùng nhau xây dựng Nước Trời.

Lạy Chúa, trong xã hội hôm nay với lối sống đề cao sự hưởng thụ cá nhân, xin cho chúng con biết dùng thời gian và cuộc sống mình làm rạng Danh Chúa, để tất cả mọi người nhận biết Danh Thánh hầu được ơn cứu độ. Amen.


Comments are closed.