Thứ Ba tuần 7 mùa Thường Niên – Ngày 17/05/2016

Lời Chúa:Mc 9, 30 - 37

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.


Suy niệm

Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy” (Mc 9, 36 – 37)

Trong xã hội thực dụng hôm nay, con người đón nhận nhau chỉ qua hai từ “lợi ích”, và sự thi ân trong mắt nhiều người, cũng chẳng khác hơn một cuộc trao đổi. Vì thế, những con người hèn mọn bần cùng, hiển nhiên không mấy giá trị trong mắt người đời. Em bé được đề cập đến trong trình thuật Tin Mừng hôm nay là hình ảnh đại diện cho lớp người bé mọn đó. Trong khi các môn đệ xua đuổi em bé (x.Mt 19, 13), Đức Giêsu lại ôm em vào lòng, rồi giải thích cho hành động ấy, người khẳng khái nói lên: “Ai tiếp đón em bé như thế này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy”.

Tiếp đón trẻ thơ đồng nghĩa với việc phục vụ và yêu thương một cách vô vị lợi, không mong hồi đáp. Chính khi chúng ta phục vụ cho những người bé mọn thấp kém trong xã hội, cũng là lúc ta đang yêu thương và phục vụ chính Thiên Chúa. Đây là sứ điệp Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với các môn đệ, cùng tất cả nhân loại chúng ta.

Lạy Chúa! Hằng ngày trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc là chính Chúa, không biết bao lần chúng con đã vô tình lướt qua những nỗi sầu khổ của tha nhân. Vậy mà chúng con vẫn thản nhiên quỳ trước Chúa, nào chúng con có ý thức được rằng mình đang cầu nguyện với Đấng mình đã hững hờ chối từ. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn anh chị em bằng đôi mắt đầy lòng thương xót của Chúa, để chúng con dám mau mắn chạy đến phục vụ và đỡ nâng họ trên hành trình dương thế này. Ước gì lòng thương xót Chúa tuôn chảy đến tận cùng trái đất. Amen


Comments are closed.