Thứ Năm tuần 7 mùa Thường Niên – Ngày 19/05/2016

Lời Chúa:Mc 9,41-50

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. “Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.


Suy niệm

“Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mc 9,41)

Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai yêu thương, bác ái với các môn đệ của Chúa. Những người được chúc phúc là người đã cho các môn đệ một chén nước với nghĩa cử yêu thương. Sở dĩ ly nước dành cho các môn đệ có giá trị và người cho được phần thưởng là nhờ Chúa Giêsu. Bởi Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với các môn đệ. Ai cho các môn đệ thì cũng là làm cho chính Chúa. Chúa Giêsu còn đồng hóa mình với những người bé mọn nhất, để ai quan tâm đến những người bé mọn là quan tâm đến Chúa: “mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. (x. Mt 25,40)

Khi lãnh nhận phép rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, được đồng thừa tự với Đức Kitô. Có nghĩa là người Kitô hữu thông phần với Chúa Giêsu trong lời nói và việc làm. Vì thế, họ cần tránh những lời nói và hành động xấu làm biến dạng khuôn mặt yêu thương, nhân hậu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn các Kitô hữu phải tự sửa mình để trở nên giống Chúa. Ví như vây nho muốn trổ sinh hoa trái phải được cắt tỉa những cành thừa thì người Kitô hữu cũng phải biết tự cắt tỉa những gì không phù hợp với danh Kitô hữu hầu có thể phản ánh khuôn mặt của Chúa giữa cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con là phải biết yêu thương, quan tâm đến những anh chị em xung quanh bởi vì khi chúng con làm việc gì cho tha nhân là chúng con làm cho chính Chúa. Hơn nữa, chính lúc ấy, chúng con làm rạng danh Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức hơn về danh Kitô hữu, để mỗi ngày, chúng con càng trở nên ánh sáng cho thế gian và nên muối ướp cho mặn đời. Amen.


Comments are closed.