Thứ Tư – Sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – 04/01/2023

Lời Chúa: Ga 1, 35-42

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha”.

 


Suy niệm

GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”

Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình, Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh.

Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh”.

Với lời bài hát, có thể gợi lại cho chúng ta hình ảnh cuộc gặp gỡ của các môn đệ khi đến với Đức Giêsu. Thế nhưng, làm sao để có thể gặp được Đức Kitô. Trở về với bài tin mừng, chúng ta thấy được diễn tiến của một cuộc gặp với Đức Giêsu. Trước hết là được Gioan Tẩy Giả giới thiệu : “Đây Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng xóa tội trần gian”. Hai môn đệ vừa nghe giới thiệu liền đi theo Chúa Giêsu, nếu hai môn đệ không đáp lại lời giới thiệu và không đi theo Chúa Giêsu khi nghe Gioan giới thiệu, hai ông đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Đức Kitô và đã không trở thành những môn đệ đầu tiên của Ngài. Kế đến là sự đối thoại, chính Chúa Giêsu là người ngỏ lời trước : “Các anh tìm gì thế ? Ngài không chờ đợi một câu trả lời của trí tuệ, nhưng chờ đợi một câu trả lời của trái tim, của tâm hồn. Các môn đệ đáp trả bằng một câu vắn gọn : “Thưa Thầy, Thầy ở đâu ?” Câu trả lời vắn gọn nhưng biểu lộ lòng trìu mến gắn bó muốn dấn bước theo Thầy, muốn chia sẻ nếp sống của Thầy. Hãy đến mà xem chính là lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho các môn đệ và cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta, hãy đến mà xem tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ nơi con người của Đức Giêsu. Đến với Chúa chắc chắn dẫn đến một kinh nghiệm : kinh nghiệm về một tình yêu sâu thẳm nhất và cũng từ đó mà chúng ta biết được Thiên Chúa tình yêu nơi con người Đức Giêsu bởi đến với Chúa Giêsu là đến với Thiên Chúa. Ngài ở với Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa. Đến với Chúa Giêsu là gặp gỡ chính Thiên Chúa : “Ai thấy Thầy là thấy Đấng đã sai Thầy”. Cuối cùng, khi mỗi người chúng ta đã được gặp, đã được ở cùng và ở trong Đức Giêsu, giờ đây chúng ta sống với niềm tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia – Đấng Thiên Sai Cứu Thế, chính niềm tin đó điều khiển cuộc sống và làm cho cuộc sống người môn đệ mang một ý nghĩa mới.

Là kitô hữu, đi lễ, đọc kinh thường xuyên, nhưng chúng ta có thật đã gặp gỡ Chúa chưa và đôi khi chúng ta nghĩ Chúa ở nơi xa nhưng Thánh Gioan Phaolô II chia sẻ: Đức Giêsu ở bên cạnh chúng ta, nơi những người anh em chúng ta cùng chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Gương mặt của Ngài là gương mặt của người nghèo nhất trong những người nghèo ; của những người bị gạt ra bên lề cuộc sống, thường là nạn nhân của những cơ chế bất công.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con, nếu đã gặp được Đức Kitô trong cuộc đời, cuộc đời chúng ta đã được đổi mới như được tái sinh, sẽ từ bỏ con người ích kỷ của mình và bị thúc đẩy chia sẻ niềm tin và cuộc sống với mọi người anh em, bởi chúng con tin rằng đức tin quả là một cuộc hành trình khởi đi từ cuộc gặp gỡ Đức Kitô, đến nhận biết Ngài, yêu mến và gắn bó mật thiết với Ngài. Gắn bó mật thiết đến nỗi sẵn sàng tận hiến cả tâm hồn và thể xác, con người và cuộc sống cho vinh danh Chúa hơn.


Comments are closed.