Thứ Năm – Sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – 05/01/2023

Lời Chúa: Ga 1, 43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và nói với ông: “Hãy theo Ta”. Philipphê là người thành Bétsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: “Ðấng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”. Nathanaen đáp: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?”. Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanaen thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

GẶP ĐẤNG CỨU THẾ

“Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel” (Ga 1, 49).

Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều cuộc gặp gỡ; có những cuộc gặp gỡ chóng qua nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ làm chúng ta nhớ mãi và cũng có những cuộc gặp mang tính chất đổi đời. Bây giờ, nếu chúng ta diện đối diện với Đấng Cứu Thế thì chúng ta sẽ hành động như thế nào?

Tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh sử Gioan thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với Nathanaen. Khi nghe Philiphê giới thiệu Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Nazarét, Nathanaen đã nói rằng: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?” Cái nhìn của con người hạn hẹp chỉ dừng lại ở tên, tuổi, địa vị, nơi chốn, nên ông đã hoài nghi về Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu có cái nhìn thấu suốt tâm hồn con người. Người đưa ra nhận xét về Nathanaen: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Trong khi Nathanaen chưa gặp Chúa Giêsu lần nào, nhưng Người đã biết ông: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Câu trả lời của Chúa Giêsu mang đến cuộc đổi đời cho Nathanaen: từ người chưa biết Đấng Cứu Thế trở thành người rao giảng Đấng Cứu Thế. Là một con người học thức Nathanaen biết rằng chỉ có mình Thiên Chúa mới thấu suốt lòng dạ, tâm hồn của ông và Nathanaen đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu: “Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Sau cuộc gặp gỡ này đã biến đổi cuộc đời của Nathanaen, ông đã đi theo Chúa, làm môn đệ và loan báo Đấng Cứu Thế đến cho mọi người.

Chúng ta đang sống trong bầu khí hân hoan, vui mừng của mùa Giáng Sinh – Ngôi Hai Thiên Chúa hạ cố đến để kết giao với con người. Chúa đến gặp gỡ và mời gọi mỗi chúng ta bước đi theo Chúa để làm chứng cho Người. Nhưng lắm lúc chúng ta vô tâm hay nghi ngờ: “đi theo Chúa có cái chi hay?”, trần gian hấp dẫn hơn nhiều. Cuộc sống của chúng ta vẫn còn lắm vất vả gian nan bởi sự yếu đuối của con người; trong mọi sự chúng ta cần đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Để nhờ ơn Chúa nâng đỡ giúp chúng ta vượt qua khó khăn để có niềm vui trong Người. Chính trong sự thinh lặng của đời sống cầu nguyện, đón nhận và kết hợp với Thánh Thể Chúa, chúng ta sẽ gặp gỡ và được kết hợp mật thiết với Chúa. Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa, nhờ đó chúng ta ngày càng được trở nên giống Chúa hơn. Đồng thời, chúng ta đã gặp Chúa thì cũng hãy biết giới thiệu Chúa cho những người xung quanh: Chúa của chúng tôi là Đường là Sự thật và là Sự sống, chỉ có Người mới mang lại cho chúng ta ơn cứu độ và sự sống đời đời (x. Ga 14, 6).

Lạy Chúa Hài Đồng, xin Người luôn ở với con để cùng con vượt qua thử thách của thế gian này. Xin Chúa ban bình an cho tất cả mọi người, để họ cũng có niềm vui khi gặp được Ngôi Hai Thiên Chúa. Amen.


Comments are closed.