Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Lc 7,19 – 23

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”.


Suy niệm

Họ hỏi Người: Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi phải mong đợi ai khác ? Chúa Giêsu đáp: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin mừng”. (Lc 7,21-22)

Sống mà không có hy vọng là cuộc sống đáng buồn! Bởi lẽ, trong hy vọng, người ta hướng đến những gì tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Nhờ hy vọng, người phụ nữ kiếm tìm đồng bạc bị mất, và chủ chiên quyết định lên đường tìm con chiên lạc (x.Lc 15,4.8). Không có hy vọng, mười người phong cùi đã không đứng đợi Chúa Giêsu, và sẽ đành phải chấp nhận phần đời còn lại của họ trong đau khổ và cô đơn (x.Lc 17,12-14). Như thế, hy vọng là lực đẩy cho một bước tiến mới, và cũng là cửa ngỏ mở ra một niềm tin. Vì, đồng bạc bị mất đã được tìm thấy, con chiên lạc được mang về đàn, và mười người phong hủi đã được chữa lành nhờ tin vào Chúa Giêsu (x.Lc 15,4-6.8-9; 17,14). Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng của nhân loại. Trong thắc mắc của Gioan Tẩy Giả, chúng ta đọc thấy nhân loại khát khao Đấng Cứu Thế: Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn mong đợi ai khác ? (Lc 7,19). Chúa Giêsu chính là Đấng muôn dân mong đợi. Chúa Giêsu chính là Tin Mừng cho người nghèo, là ánh sáng chiếu rọi cho kẻ bị bóng tối tử thần giam giữ (x.Mt 4,16), là sự sống cho những ai đã chết, và là thần dược chữa lành mọi thứ bệnh tật (x.Lc 7,22).

Bài Tin Mừng được Giáo Hội đặt sau Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, còn gọi là Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của niềm hy vọng, càng thôi thúc người tín hữu ý thức và xác tín hơn về niềm hy vọng vào Đức Giêsu. Ngài chính là Tin Mừng và cũng là niềm hy vọng duy nhất về một trời mới đất mới. Ở nơi đó, con người sẽ được tận hưởng hạnh phúc viên mãn, và sự chết, khổ đau sẽ không thể làm hại được họ (x. Kh 21,4).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là niềm hy vọng duy nhất của chúng con. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn tràn đầy niềm hy vọng và tin tưởng vào Chúa. Bởi chúng con tin rằng, khi chúng con có Chúa, chúng con sẽ vượt qua khỏi mọi khó khăn thử thách ở đời và trung thành thi hành Thánh ý Chúa. Amen.


Comments are closed.