Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. “Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.


Suy niệm

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17).

Chúa Giêsu đã hết lòng yêu thương và gìn giữ các môn đệ. Khi sinh thời Người đã uốn nắn và dạy bảo các ông mọi điều. Đến khi sắp về cùng Chúa Cha, Người vẫn tiếp tục yêu thương và muốn các ông được chung phần với Người trong Nước Trời. Người biết các ông yếu đuối, không thể đứng vững trước thế gian nếu không có ơn trên trợ giúp. Cảm thông và xót thương các ông, không muốn các ông bị hư đi nơi thế gian, Chúa tha thiết cầu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ trong sự thật. Sự thật đích thực là chính Chúa Giêsu và lời của Ngài, là chương trình cứu độ đầy yêu thương Thiên Chúa. Sự thật giúp các môn đệ nhận ra danh vọng thế gian chỉ là phù hoa và chẳng là gì so với vinh quang Thiên Chúa. Sự thật đã biến đổi các môn đệ, những con người vốn nhát đảm, sợ sệt thành những chứng nhân, những nhà truyền rao Tin Mừng Phục Sinh.

Thế giới ngày nay đầy rẫy khổ đau, chiến tranh và hận thù bởi con người không sống trong sự thật của Thiên Chúa. Càng ngày con người càng trở nên kiêu căng, ngạo mạn và chạy theo chủ nghĩa cá nhân đến mức muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Họ đi vào vết xe đổ của nguyên tổ mình. Thiên Chúa là Cha nhân lành luôn yêu thương những gì Người dựng nên. Người không muốn con người đau khổ. Người muốn giải thoát họ khỏi mọi nỗi bất hạnh, khổ đau. Có điều là con người có biết nhận ra lòng thương xót và chấp nhận sống sự thật của Thiên Chúa không. Là những người thuộc về Chúa, chúng ta được mời gọi và có bổn phận sống trong sự thật của tình yêu và xa lánh mọi hình thức gian dối. Chúng ta cần biết xót thương những anh chị em còn đang lầm lạc, giúp đỡ và cầu nguyện cho họ.

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, xin cho chúng con nhận ra Chúa yêu và xót thương chúng con từng giây phút trong cuộc đời, để chúng con luôn hạnh phúc sống theo đường lối Chúa. Amen.


Comments are closed.