Thứ Năm sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.


Suy niệm

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một, như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con đến và đã yêu mến họ như đã yêu mến con”. (Ga 17,23).

Bài Tin Mừng là phần kết thúc lời cầu nguyện hiến tế Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi Ngài lên Giêrusalem chịu khổ nạn. Chúa Giêsu cầu nguyện không chỉ cho sự hiệp nhất giữa các tông đồ nhưng còn cho tất cả chúng ta – những người tin vào Thiên Chúa qua lời rao giảng của các tông đồ và những người kế vị các ngài. Chính tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là nền tảng cho sự hiệp nhất giữa mọi tín hữu trong cộng đoàn. Một cộng đoàn lấy tình yêu của Ba Ngôi làm sức sống năng động sẽ đứng vững bền bỉ giữa những biến động thăng trầm của cuộc đời dương thế.

Giáo Hội có dụng ý khi cho các tín hữu nghe đoạn Lời Chúa này trong tuần cuối của mùa Phục sinh chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất. Mỗi chúng ta có trách nhiệm góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh, qua việc xây đắp tình hiệp nhất nơi cộng đoàn chúng ta đang sống. Cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ thường là nguyên nhân gây chia rẽ trong cộng đoàn. Không ai trong chúng ta dám tự hào bản thân không bị chi phối bởi cái tôi xấu tính này. Nó khiến chúng ta coi bản thân là trung tâm của vũ trụ, mà quên đi sự hiện hữu đáng tôn trọng của những người xung quanh. Chúng ta cần để Chúa Thánh Thần soi sáng cõi lòng, giúp ta chân nhận sự bất toàn yếu đuối nơi con người chúng ta. Tự nguyện sống trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, cuộc sống chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái thánh thiện góp phần xây dựng tình hiệp nhất nơi môi trường chúng ta sinh sống. Qua những nỗ lực dấn thân không mệt mỏi cho tình hiệp nhất, sự hiện diện của chúng ta sẽ trở nên dấu chứng cho tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong thời đại hôm nay.

Lạy Chúa, vì mang bản tính loài người yếu đuối, chúng con thường gây ra những đổ vỡ trong cộng đoàn. Xin ban Thánh Thần Chúa trên chúng con giúp chúng con can đảm từ bỏ bản thân, đồng thời biết tôn trọng tha nhân, ngõ hầu chúng con góp chút phần bé nhỏ vào việc xây dựng sự hiệp nhất trong môi trường chúng con sinh sống. Amen.


Thánh Nêrê và Thánh Achillêô, Tử đạo

Hai thánh nhân trước khi được phúc chết vì đạo đều là những binh sĩ ngoại giáo. Quả thực, Chúa muốn tuyển chọn ai là do sự tự do, tấm lòng quảng đại, hoàn toàn vô vị lợi của Chúa. Một tiếng gọi, một lời mời vang lên: Chúa có con đường và có cách của Ngài. Tiếng của Chúa có thể ngỏ trực tiếp với một người, nhiều người, con người có sẵn sàng đáp trả hay không tùy thuộc tự do của mỗi người…..xem tiếp


Comments are closed.