Thứ Tư sau Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. “Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. “Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”. Ðó là lời Chúa.

 


Suy niệm

 Một tính xấu của con người là kiêu ngạo, thích phô trương, thời xưa cũng vậy mà ngày nay cũng thế. Ngay cả trong các việc đạo đức cá nhân như cầu nguyện, bố thí và ăn chay, người ta cũng tự cho mình có khả năng chu toàn cách hoàn hảo và muốn được mọi người biết để kính ngưỡng, nể phục. Phần đông những người biệt phái thời Chúa Giêsu đều vướng mắc nặng nề thói xấu ấy. Họ thổi loa báo trước khi làm việc bố thí, họ lớn tiếng đứng giữa phố xá khi cầu nguyện, họ làm cho mặt mày ủ dột khi ăn chay. Những kiểu cách này trong thời đại hôm nay cũng không thiếu. Họ tập hợp báo đài khi làm từ thiện, họ rầm rộ phát động phong trào học tập đạo đức, họ nức nở lau nước mắt khi nhìn nhận những sai lầm… nhằm thu hút sự chú ý của xã hội và phô trương thành tích của mình. Chúa Giêsu bảo đó là những kẻ giả hình, vì họ chỉ mong cho được người khác biết đến những việc tốt đẹp họ làm nhằm một mục đích bất chính, không phải vì tha nhân và cho tha nhân nhưng để tôn vinh và trục lợi cho mình, hoặc nhằm che giấu những điều tệ hại bên trong và sau đó.

 Rất có thể mỗi người chúng ta cũng có lúc khoác lên mình thứ phục trang diêm dúa giả dối ấy. Trong cuộc sống mình, bằng các việc làm căn cốt thể hiện các mối tương quan: với Chúa qua cầu nguyện, với anh chị em qua việc bác ái, với chính mình qua việc sám hối, ta đã thực hiện với động cơ nào, vì mục đích nào? Có phải vì tình yêu thương nhằm nên gần gũi Cha trên trời như Chúa Giêsu dạy? Hay phải chăng vì muốn tỏ ra mình đạo đức, tài năng, làm được hết công kia việc nọ để mọi người phải mộ mến mình? Tất cả những mục đích ấy người đời có thể đáp trả lại cho ta nhưng như thế thì chẳng còn ý nghĩa gì trước mặt Chúa nữa. 

Lạy Chúa, bắt đầu bước vào mùa Chay, chúng con được Giáo Hội khơi lại một thái độ, một cách sống thích hợp của người con cái Chúa. Những việc làm xuyên suốt trong trọn cả đời sống Kitô hữu là cầu nguyện, bác ái và hãm mình đặc biệt được nhấn mạnh trong thời gian này. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn ý thức điều Chúa dạy cùng với một quyết tâm mạnh mẽ để thực thi theo tinh thần của Chúa với một mục đích là nên đẹp lòng Chúa, Đấng thấu suốt những ẩn kín của cõi lòng. Chúng con trông chờ được thưởng công bởi Chúa hơn là nơi người trần. Amen. 


 

Comments are closed.