Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Ngày 10/05/2017

Lời Chúa: Ga 12, 44-50

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

 


Suy niệm

ĐỨC KITÔ – ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

“Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm” (Ga 12, 46).

Trước khi Chúa Giêsu đến, dân Do Thái phải sống dưới sự cai trị hà khắc của đế quốc La Mã. Họ đã kêu cầu Thiên Chúa gửi đến cho họ một Đấng Mêsia để giải phóng họ khỏi ách nô lệ, cho họ được tự do sinh sống và thờ phượng Thiên Chúa của cha ông. Thiên Chúa đã nhậm lời kêu xin của họ và sai chính Con của Ngài đến thế gian, nhưng không phải để giải thoát họ khỏi những gian nan, khốn khó trần thế. Theo ý định nhiệm mầu và lòng thương xót đối với con người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, giúp con người nhận ra ý nghĩa và hạnh phúc đích thực của kiếp người nơi dương thế.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su đã lớn tiếng nói với đám đông dân chúng rằng: : “Ta là ánh sáng đến thế gian…” Ánh sáng của Đức Giêsu đã chiếu tỏa và soi tỏ vạn vật và thế giới, giúp con người nhìn rõ thực tại đời sống của mình. Vũ trụ và thế giới này không ngẫu nhiên hiện hữu nhưng có một vị Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và làm chủ vũ trụ này. Ngài không ở một nơi xa xôi, bí ẩn khiến con người cứ mãi tưởng tượng, đoán già đoán non, nhưng Thiên Chúa đã làm người và ở cùng chúng ta. Nhân loại đã được nhìn ngắm dung mạo, uy quyền, vinh quang và lòng thương xót của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Ngài đã trở nên con người trong một gia đình lao động nghèo, sống dưới ách nô lệ của đế quốc. Ngài cho chúng ta thấy rằng: giá trị cao quý và ý nghĩa cuộc đời con người không hệ tại ở sự giàu sang, địa vị cao hay thấp nhưng ở việc sống theo thánh ý và tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. Đặc biệt, qua cuộc thương khó, cái chết và phục sinh của Ngài, ý nghĩa cuộc đời dương thế được bộc lộ trọn vẹn: Hạnh phúc vĩnh cửu và không gì sánh được sẽ dành cho những ai luôn trung thành sống theo thánh ý Chúa. Ánh sáng cứu độ cho nhân loại đã bừng lên hai ngàn năm qua, vậy chúng ta còn chần chừ gì mà không đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối của sự mê muội, tội lỗi để bước theo ánh sáng của Đức Kitô ngõ hầu tìm thấy nguồn sống và hạnh phúc viên mãn!

Lạy Chúa, giữa thế giới mau thay đổi và chóng qua này, xin chiếu giãi ánh sáng chân lý và vinh quang của Ngài trên chúng con, giúp chúng con nhận ra đâu là đường đi, đâu là vực thẳm giữa những ảo ảnh phù vân của cuộc đời và bóng tối của sự dữ, để chúng con vững vàng và mạnh dạn bước đi trong đường lối của Chúa, hầu giúp chúng con tìm gặp được Chúa là nguồn vui đích thực của đời mình. Amen.


Comments are closed.