Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Ngày 21/12/2016

Lời Chúa: Lc 1, 39-45

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Isave, và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.


Suy niệm

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm?” (Lc 1,43).

Không gì quý bằng quà mà lòng Mẹ Maria tặng ban cho chúng ta là: Chúa Giê-su, món quà quý nhất. Chính lòng Mẹ cũng thật đáng quý vì mang trong lòng món quà vô giá là “Chúa Giê-su, con lòng bà”. Món quà ấy được bà thánh Elisabeth lần đầu tiên đại diện cho tất cả loài người lãnh nhận từ tấm lòng của Mẹ Maria. Hạnh phúc tràn ngập tâm hồn, bà Elisebath đã thốt lên: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm?” (Lc 1, 43). Bởi đâu vậy? Bởi lòng mến Chúa yêu người thúc đẩy Mẹ lên đường. Đức Ái đã nên động lực cho Mẹ Maria thực hiện cuộc truyền giáo đầu tiên này. Vì mến Chúa, Mẹ đã xin vâng đón nhận Chúa vào lòng và vì yêu người nên Mẹ mau mắn lên đường chia sẻ “tin vui Giê-su” cho bà chị họ Elisabeth. Như thế, vị thừa sai trước hết phải có Chúa trong lòng và sau là phải chấp nhận gian khó để trao ban Chúa cho tha nhân.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong tông huấn Evangelii Gaudium đã nói: “Tôi muốn thấy một Giáo hội bị bầm dập, tổn thương và lem luốc vì sống lê la trên các đường phố” . Mẹ Maria là tấm gương cho nhưng ai muốn trở nên một tông đồ truyền giáo nhiệt thành. Mẹ đã phải bầm dập vì đường xa, vì thai nghén để đem Chúa đến cho người chị em đang gặp khó khăn của mình. Vậy, ta hãy vượt qua khó khăn và hãy thai nghén Đức Tin để có thể sinh hoa trái yêu thương trong thế giới đang lạnh nhạt vì chủ nghĩa cá nhân này với lòng khiêm nhường và vâng phục thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, việc làm chứng cho Chúa trong thời đại hôm nay đòi hỏi chúng con một sự khéo léo. Xin Chúa đến ngự vào lòng chúng con, để trái tim chúng con được nóng lửa mến Chúa. Từ đó, lòng chúng con cũng nóng lửa yêu mến anh em. Xin cho ngọn lửa ấy lan tỏa ra mỗi khi chúng con đến thăm viếng ai với lòng khiêm nhường và chân thành. Amen.


Comments are closed.