Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 5, 17-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðấng đã sai Ta”.


Suy niệm

vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi (Ga 5,30).

Trọn cuộc đời mình, Chúa Giêsu không sống cho mình, nhưng cho Thiên Chúa Cha và cho con người. Như Chúa Cha làm việc liên lỉ, thì Ngài cũng vậy, vì yêu thương con người, Ngài chữa lành bệnh cho họ ngay cả trong ngày Sabbath. Bởi vậy, người Do Thái thù ghét Ngài, vì không những Ngài phá luật Sabbath, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Thật ra Đức Giêsu chẳng bao giờ phạm thượng đến Cha. Đơn giản Ngài là Con, vâng phục Cha. Ngài được Cha sai đến nên chẳng hề làm theo ý riêng. Sống tùy thuộc trọn vẹn vào Thiên Chúa Cha, đó là nét nổi bật nơi con người của Đức Giêsu.

Mỗi người chúng ta cần xác tín một sự thật: Không ai yêu thương chúng ta bằng Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ cách tuyệt hảo qua việc Ngài trao ban chính Con Một cho nhân loại, để Người Con diễn tả tình yêu Thiên Chúa bằng hành động: dạy dỗ, chữa lành, và chết cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không chỉ yêu thương mà còn có uy quyền làm mọi sự. Ngài muốn và có thể làm mọi sự tốt lành cho con người. Được một Thiên Chúa Tốt Lành như thế yêu thương, chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà chưa trao trọn vẹn tình yêu của chúng ta cho Ngài?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ và ca ngợi tình thương vô biên của Chúa dành cho chúng con khi sẵn sàng vâng phục Chúa Cha đến cùng để cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con cảm nghiệm mỗi ngày một sâu xa hơn tình thương của Chúa và biết tín thác trọn vẹn đời mình cho Chúa. Amen.


Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ

Thánh nữ Phanxica Romana được sinh ra trong một gia đình phú quí, giầu có vào năm 1384 tại La Mã, nước Ý Đại Lợi. ngay từ nhỏ, thánh nhân đã được hấp thụ một nền giáo dục đạo hạnh và đầy bác ái theo gương Chúa Kitô. Thánh nhân không hề chạy theo những thói xa hoa, phù phiếm, thác loạn của những con người ăn chơi đàng điếm lúc đó. Thánh nhân đã có tấm lòng bác ái vị tha ngay từ lúc còn thơ bé. Ngài thường lui tới các bệnh viện để thăm hỏi các bệnh nhân và giúp đỡ các người đau yếu, tật nguyền. Thánh nhân tâm niệm: “Chúa đã yêu thương mọi người, nên lui tới các bệnh viện, giúp đỡ những bệnh nhân là trường Chúa đào tạo Ngài”. Lớn lên, vâng lời Cha mẹ, thánh nữ đã kết hôn và sinh được hai trai, một gái. Trong đời sống gia đình, thánh nhân luôn tỏ ra là một người vợ hiền lành, khéo léo, đảm đang và là một người mẹ nhân hậu, tận tâm, tận tình…….xem tiếp


Comments are closed.