Thứ Năm sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống. Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?”


Suy niệm

“Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. » (Ga 5, 31-32)

Trước thái độ cứng lòng, không tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa của người Do thái, Đức Giêsu nêu ra những chứng từ mà Thiên Chúa làm chứng về Người. Trước hết là lời chứng trong Cựu Ước của ông Môsê khi nói về vị ngôn sứ đang tới (Dnl 18, 15) và nhiều lời chứng của các ngôn sứ khác khi loan báo về Đấng Messia là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Thứ đến, đó là lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả khi làm phép rửa cho Chúa Giêsu bên sông Giođan: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1, 4). Sau là những phép lạ và những việc phi thường mà Chúa Giêsu đã thực hiên. Người nêu ra những chứng từ này không chỉ dành cho người Do thái mà còn là để củng cố niềm tin cho người Kitô hữu chúng ta. Những chứng từ này là nguồn mạch Đức tin và mạc khải. Chúa Cha đã ban Chúa Con cho nhân loại và mời gọi họ tin vào Người.

Mùa chay là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống Đức tin của mình. Bởi trong xã hội tục hóa hiện nay, chúng ta dễ chạy theo lối sống thực dụng, lo tích trữ của cải vật chất, chạy theo danh vọng, đam mê mà khước từ Thiên Chúa nguồn hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, chúng con là những con người yếu đuối và dễ sa ngã, xin Chúa tha tội cho chúng con, xin giúp chúng con thoát khỏi những ràng buộc của đam mê, tội lỗi, để chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa. A men.


Comments are closed.