Thứ Ba sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 5, 1-16

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.


Suy niệm

Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sabát. (Ga 5, 8-9)

Trong ngày Sabát, người Do thái ngưng mọi công việc để tưởng nhớ Thiên Chúa đã nghỉ ngơi sau khi tạo dựng vũ trụ. Tuy nhiên, khi thấy người bất toại đã sống trong tình trạng bệnh tật khá lâu, Đức Giêsu cảm thương nỗi đau khổ của người bất toại mà chữa anh được lành bệnh. Qua biến cố này, Đức Giêsu muốn nói với người Do thái, nhất là giới lãnh đạo, việc giữ luật Sabát phải giúp thực thi lòng bác ái đối với tha nhân. Thánh Gioan tông đồ nhắc nhở chúng ta: “Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4, 16). Lòng yêu mến Thiên Chúa luôn phải song hành với lòng yêu mến tha nhân.

Lời Chúa hôm nay khơi lên trong chúng ta tâm tình cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa vì Người luôn yêu thương, săn sóc và dạy dỗ chúng ta; đồng thời mời gọi chúng ta hãy sống bác ái đối với tha nhân như Đức Giêsu đã yêu thương mà chữa lành người bất toại.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian để chữa lành hồn xác chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đến với Ngài để cảm nghiệm tình yêu Ngài dành cho chúng con, từ đó, chúng con cũng biết yêu mến và đối xử bác ái với tha nhân. Amen


Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu sĩ

Thánh Gioan Thiên Chúa sinh ra tại một làng nhỏ thuộc nước Bồ Đào nha vào năm 1495. Lớn lên, thánh nhân được đánh động bởi một lời giảng của thánh Gioan avila về lòng nhân từ bao la, vô biên của Chúa. Từ lời rao giảng này, thánh nhân đã trở về nhà bán hết gia sản mình có, phân chia cho người nghèo và bước theo Đức Giêsu cứu thế…….xem tiếp


Comments are closed.