Thứ Tư sau Chúa Nhât 32 Thường Niên – Ngày 09/11/2016

Lời Chúa: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.


Suy niệm

“Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2, 16)

Đối với người Do thái giáo, đền thờ Giêrusalem có vị trí tối thượng trong lòng dân Israel, vì là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người. Cũng như các ngôn sứ, Chúa Giêsu đã tỏ lòng tôn kính sâu đậm với đền thờ vì là nhà của Cha Người, nhà để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Do đó, Chúa Giêsu đã nổi giận khi người ta biến đền thờ thành nơi buôn bán, bằng hành động có tính cách ngôn sứ, Chúa Giêsu đã thanh tẩy để trả lại ý nghĩa đích thực cho đền thờ. Ngày lễ cung hiến thánh đường Latêranô mời gọi chúng ta hướng lòng về “ngôi thánh đường Mẹ” nơi có đặt ngai tòa của Đức Giáo Hoàng, người kế vị thánh Phêrô, là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong dân Thiên Chúa. Tâm tình này mời gọi chúng ta sống tinh thần hiệp thông trong Giáo hội cùng với lòng vâng phục và kính mến các vị chủ chăn. Ngoài yếu tố hữu hình, chúng ta cần ý thức rằng chính mỗi người tín hữu kết thành ngôi đền thờ mới, đền thờ thiêng liêng nối dài thân thể Đức Kitô là Giáo hội. Đền thờ này của Thiên Chúa, được thiết lập trên Chúa Kitô là đầu, nền tảng và đá góc tường (x. 1 Cr 3, 10-17; Ep 2, 20). Đó là ngôi đền thờ thiêng liêng thứ nhất.

Ngôi đền thờ thiêng liêng thứ hai là chính tâm hồn mỗi người tín hữu. Vì Thiên Chúa ngự trong linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh Người và do chính tay Người dựng nên. Ngôi đền thờ đó đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội. Thánh Phaolô trong thư nhất gửi tín hữu Côrintô nhắc nhớ: “Anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao?” (1 Cr 6, 19). Điều quan trọng này đã bao lần bị chúng ta quên lãng, hệ quả là chúng ta chỉ thấy Thiên Chúa trong nhà thờ mà không nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn; chúng ta chỉ giữ đạo mà không sống đạo. Như vậy, chúng ta đã đóng khung Thiên Chúa trong ngôi đền thờ gỗ đá do tay con người làm nên; trong khi đó, Thiên Chúa rày đây mai đó và ở giữa dân của Người. Lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samaria định hướng cho chúng ta cách thức thờ phượng đích thực: “Thiên Chúa là thần khí và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” (x. Ga 4, 24)
 

Lạy Chúa, ngày lễ cung hiến thánh đường Latêranô nhắc nhớ rằng thân xác chúng con là đền thờ của Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết gìn giữ tâm hồn trong trắng để làm nơi xứng đáng cho Chúa ngự. Lạy Chúa, năm thánh Lòng Thương Xót sẽ qua đi nhưng Lòng Thương Xót Chúa còn tồn tại mãi; xin thúc bách chúng con mau chóng chạy đến Bí tích Hòa Giải để thanh tẩy tâm hồn hoen ố vì mỗi lần trót phạm tội. Amen.


Comments are closed.