Thứ Ba sau Chúa Nhât 32 Thường Niên – Ngày 08/11/2016

Lời Chúa: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không. “Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.


Suy niệm

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’” (Lc 17, 10).

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy tự nhận mình là những người đầy tớ vô dụng, bởi lẽ Thiên Chúa là Đấng tạo dựng, còn con người chỉ là loài thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, vì vậy họ chỉ làm điều phải làm. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ cũng như toàn thể nhân loại ý thức về thân phận của mình: con người hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa, con người có là gì cũng là do Thiên Chúa ban cho, đừng huênh hoang tự đắc, kể lể công trạng trước mặt Chúa và trước mặt người đời, nhưng hãy phục vụ trong khiêm nhường. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho con người khi Ngài đến “để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”. Ngài đi khắp đó đây chữa lành mọi bệnh tật trong dân, cúi xuống nâng dậy những con người yếu đuối tội lỗi trong xã hội, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, cúi xuống chịu bao trận đòn đau đớn và rồi cúi xuống gục đầu chết trên thập giá. Tất cả vì tình yêu thương phục vụ con người.

Là Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi đem hết khả năng, sức lực, tâm trí và cả con người để cúi xuống phục vụ Chúa và tha nhân cách vô vị lợi, không đòi hỏi được thưởng công. Như thế, khuôn mặt phục vụ đầy yêu thương của Chúa Giêsu sẽ được phản ánh trên từng nét mặt, cử chỉ và lối sống của chúng ta. Qua đó, mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa.
 

Lạy Chúa, chúng con là những vật phàm hèn, cũng là không trước mặt Chúa. Chúa đã dựng nên chúng con. Mọi sự chúng con có đều do Chúa tặng ban cho. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng khi làm việc phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.


Comments are closed.