Thứ Năm sau Chúa Nhât 32 Thường Niên – Ngày 10/11/2016

Lời Chúa: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.


Suy niệm

“Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu ‘Khi nào nước Thiên Chúa đến’, thì Người đáp lại rằng: ‘Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: ‘Này nước trời ở đây hay ở kia’. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17, 20-21).

Vào thời Chúa Giêsu, dân Do thái sống dưới sự thống trị của đế quốc Rôma. Vì thế, người dân và nhất là giới lãnh đạo Do Thái luôn mong mỏi, đợi trông Triều Đại Thiên Chúa mau đến để thay đổi cục diện đất nước. Họ tin Thiên Chúa sẽ cho Đấng Mêsia đến để lật đổ chính quyền cai trị Rôma, tái lập vương quốc thái bình, thịnh trị và sung túc. Quan điểm mang nặng tính chính trị này đã trở thành chướng ngại lớn khiến họ từ chối đón nhận Chúa Giêsu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ chối bỏ Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ. Thật vậy, người ta không thể quan sát Triều Đại Thiên Chúa bằng mắt thường: “ ở đây này!” hay “ở kìa kìa! “ nhưng phải quan sát bằng con mắt đức tin. Đối tượng của niềm tin này chính là Đức Giêsu, Đấng được Thiên Chúa gửi đến để đem lại ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.

Người Pharisêu và dân Do Thái thời Chúa Giêsu đã không nhận ra Nước Chúa đang hiện diện vì họ không tin nhận Đức Giêsu. Là Kitô hữu, chúng ta xác tín Chúa Giêsu đã khai mở Nước Trời trên trần gian, đồng thời cũng mong đợi ngày Chúa lại đến để đưa chúng ta về hưởng vinh quang với Ngài trong Nước Trời vĩnh cửu mai sau. Để minh chứng cho niềm tin ấy, chúng ta hãy canh tân đời sống, luôn tỉnh thức và sẵn sàng để đón chờ Chúa đến.
 

Lạy Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì được sống trong Triều Đại của Chúa trên trần gian này, xin cho chúng con vững tin rằng sau khi trải qua cuộc sống đời này, chúng con sẽ được về bên Chúa hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cũng cầu xin cho những anh chị em Do Thái giáo sớm được hợp nhất trong cùng một đức tin. Amen.


Comments are closed.