Thứ Tư sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – NGày 26/10/2016

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.


Suy niệm

“Ta không biết các anh từ đầu đến?” (Lc 13,25b)

Có những người đã từng trải nghiệm nỗi đau buồn khi bị những người thân thương
ruồng bỏ. Đang cùng chia sẻ ngọt bùi cuộc sống, bỗng dưng có một ngày, họ bị ngoảnh mặt làm ngơ cách phũ phàng như chưa hề quen biết. Tưởng chừng đó cũng là kết cục đáng thương của những người trong Tin mừng hôm nay bị từ chối không được mở cửa cho vào. Xem ra chủ nhà ấy vô tâm, vô tình, nhưng thực sự, chính chủ nhà mới đau thắt trái tim khi phải khóa cánh cửa mà nó đã được mở ra cho suốt cả cuộc đời của những người đứng ngoài. Họ là những kẻ đã tự đánh mất cơ hội dành cho chính mình. Họ đã liên lỉ từ chối bước vào ngôi nhà của Thiên Chúa bằng cuộc đời làm điều bất chính, đặc biệt là thái độ kiên quyết từ chối Đấng được Chúa Cha sai đến. Đấng ấy là cửa để mọi dân mọi nước bước vào gặp gỡ Cha của Người. Cũng chính Đấng ấy là hướng dẫn viên cùng là con đường để con người đi vào sự hiệp thông sự sống với Cha.

Thiên Chúa mở cửa vào thiên quốc cho tất cả chúng ta qua Mẹ Giáo hội. Thật thế, nhờ các Tông đồ, nhờ các vị thừa sai và các bậc tiền nhân, chúng ta được đón nhận hồng ân Đức tin. Chúng ta là những người hằng ngày, hằng tuần đến nhà Chúa để gặp gỡ, lắng nghe Lời hằng sống và dự phần nơi bàn tiệc của Người. Và vì vậy, Đức Giêsu trở nên quen thuộc với chúng ta. Tuy thế, điều đó chưa đảm bảo cho chúng ta chắc chắn sẽ được dự phần nơi bàn tiệc Nước Trời nếu chúng ta trở nên hoặc mãi là “quân làm điều bất chính” khi liên lỉ có những chọn lựa ngược lại ý Chúa, đi ra ngoài tình yêu của Người và đi xa dần tình hiệp thông với Giáo hội và anh em đồng loại.

Lạy Chúa, Chúa tha thiết kêu mời con bước vào nhà Chúa nhưng con vẫn hoài từ
khước qua những lựa chọn xa Chúa hằng ngày. Xin cho con biết ý thức mình là hình ảnh của Chúa, là con của Chúa để sống tốt, sống đẹp và sống thánh. Ngõ hầu, con không phải nghe lời cay đắng: “Ta không biết các ngươi là ai” trong ngày con trình diện Chúa. Amen.


Comments are closed.