Thứ Năm sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Ngày 27/10/2016

Lời Chúa: Lc 13, 31-35

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Ðây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem”. “Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Ðã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”


Suy niệm

«Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được» (Lc 13,33).

Chuyện kể rằng: có lần thánh Gioan Boscô hỏi các học sinh của Ngài đang chơi đùa: “Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì?” Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện. Một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đaminh Saviô điềm nhiên nói: “Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”. Có thể nói, Đaminh Saviô đã sống theo gương Chúa Giêsu. Quả vậy, khi mấy người Pharisêu đến thưa với Chúa Giêsu việc vua Hêrôđê muốn giết Người và khuyên Người lánh đi nơi khác, thì Chúa Giêsu không làm theo sự khôn ngoan ấy của người đời, mà Người vững tâm tiếp tục sứ mạng mình sao cho trọn thánh ý Chúa Cha. Đứng trước cái chết đe doạ, Chúa Giêsu vẫn bình tâm chu toàn bổn phận mình. Người đến thế gian không phải để làm theo ý mình, nhưng là theo thánh ý Chúa Cha: «Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người» (Ga 4,34).

Trong cuộc sống hằng ngày, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta noi gương Người mà thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta đã thực hiện điều đó như thế nào? Lắm lúc chúng ta thoái lui và thuận theo ma quỷ để phạm tội. Ta viện vào chủ trương «họ làm sao thì tôi làm vậy» để cho dễ an lòng. Quả thật, giữa một thế giới vàng thau lẫn lộn, người Kitô hữu lắng nghe và thực hành lời Chúa là lội ngược dòng. Nó có thể làm ta mất quyền lực, danh vọng và có khi cả mạng sống nữa. Nhưng chính Thiên Chúa mới có quyền trên mọi sự «Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục» (Mt 10,28).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng thi hành Thánh ý Chúa Cha đến nỗi chấp nhận chịu chết trên thập giá để cho nhân loại được sống. Là Kitô hữu, chúng con được mời gọi thực thi thiên ý trong từng phút giây cuộc đời. Ước gì nơi đời sống chứng nhân của chúng con, mọi người chung quanh sẽ nhận ra gương mặt tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Chúa, để bước theo Ngài và đạt được hạnh phúc đích thực mai sau. Amen.


Comments are closed.