Thứ Ba sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Ngày 25/10/2016

Lời Chúa: Lc 13,18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”. Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men”.


Suy niệm

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19).

Người ta hay dùng câu “ngọa hổ tàng long” để chỉ một ai đó, một cái chi đấy đang tiềm tàng một sức mạnh rất lớn mà chưa tỏ lộ. Đó có thể là một nhân tài tiềm tàng nơi một thư sinh nho nhã. Đó cũng có thể là một nhân vật xuất chúng nhưng hình dáng không mấy dễ coi. Từa tựa thế, hạt cải và nắm men được Chúa Giêsu nói đến trong bài Phúc Âm hôm nay cũng ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng như vậy. Với hạt cải, đó là một sức sống ẩn tàng có khả năng làm cho thứ hạt nhỏ bung mình thành một cây lớn, và chim trời có thể đến làm tổ nương náu được. Với nắm men, đó là khả năng biến đổi cả một khối bột, khiến tất cả bột đều dậy men. Quả vậy, khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ loan báo Nước Thiên Chúa, người ta đã nghĩ và nói về Người với những lời không mấy dễ nghe: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6,3). Dẫu vậy, “cũng như hạt cải nhỏ bé hứa hẹn một cây lớn, sứ mạng của Đức Giêsu đúng là chặng đầu tiên của sự can thiệp của Thiên Chúa nhằm thiết lập Triều Đại của Người” .

Lãnh nhận sứ mạng Chúa trao với những khởi đầu có thể rất nhỏ bé, mỗi người chúng ta có cảm thấy dễ thất vọng không? Tài năng và sự hiểu biết của bản thân hạn chế, phương tiện ít ỏi, người cộng tác không bao nhiêu, vậy mà Chúa lại trao nhiệm vụ hết sức lớn lao: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em” (Mt 28,19-20). Chúng ta thường nghĩ thế vì quên rằng Chúa còn nói tiếp sau: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Mà nếu có Chúa đồng hành, thì há Người lại không thể làm cho những gì nhỏ bé thành lớn lao, những gì hèn mọn thành vinh quang, những gì yếu đuối thành mạnh mẽ, những gì hư nát thành bất diệt sao?

Lạy Chúa, nhìn vào bản thân, chúng con thấy mình chẳng có chi đáng để tự hào, nhưng ngước trông lên Chúa, chúng con tin tưởng Ngài sẽ hoàn tất tốt đẹp những gì Ngài đã khởi sự nơi chúng con. Xin cho chúng con luôn biết cộng tác với ân sủng Chúa, để làm phát sinh hiệu quả tốt đẹp từ những công việc Chúa trao.


Comments are closed.