Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 4, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”. Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những người khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”. Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi, là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Ðây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi và hạt một trăm”.


Suy niệm

“Còn những người được gieo vào đất tốt, đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm.” ( Mc 4,10).

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra ba động từ: “nghe” là một việc tương đối thụ động, việc của đôi tai ; “đón nhận” là việc chủ động, việc của con tim ; và “sinh hoa kết quả” càng chủ động hơn nữa, đó là việc của ý chí và của nhiều cố gắng. Qua đó, người được ví như đất tốt sẽ có thể nghe, đón nhận Lời Chúa bằng có một con tim yêu mến để từ đó làm cho Lời Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc sống.

Con người ngày nay rất dễ bị chết ngạt bởi những lo lắng việc đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác nên việc lắng nghe Lời Chúa từ đôi tai đến con tim và đưa đến hành động là rất khó. Vì thế, người Kitô hữu trong thời đại này cần sự “thinh lặng nội tâm” để có thể mang trong mình cùng lúc ba động từ, nhờ đó Lời Chúa không trở nên vô ích nhưng sinh nhiều bông hạt.

Lạy Chúa, xin soi sáng tâm trí con để con luôn hiểu và sống Lời Chúa, hầu trở nên mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa được trổ sinh hoa trái dồi dào. Amen.


Thánh Angiêla Mêrisi

Thánh Angela Merisi sinh ngày 21/3/1474 tại nước Ý đại Lợi trong một gia đình đạo đức, vật chất đủ dùng và không bao giờ phải chạy vay mượn, thiếu thốn. Thánh nữ đã có lòng đạo đức ngay từ thời niên thiếu, Ngài có tấm lòng yêu thương người nghèo, con tim nhạy cảm giống chúa Giêsu. Ngài hay động lòng trắc ẩn trước những nỗi sầu khổ, thiếu thốn của anh chị em đồng loại. Giống như Chúa Giêsu khi thấy đoàn lũ dân chúng đông đảo đi theo nghe lời Ngài giảng dậy, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ” hãy cho họ ăn”. Thánh nữ Angela Mêrisi luôn lưu tâm tới người nghèo……xem tiếp


Comments are closed.