Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 4, 21 – 25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.


Suy niệm

“Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tỏ lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe” (Mc 4, 21 – 23).

Công dụng của chiếc đèn chính là tỏa ánh sáng và giúp con người đi trong đêm tối mà không sợ bị vấp ngã. Ý nghĩa ấy được Chúa Giêsu vận dụng để ví Tin mừng của Người như chiếc đèn chiếu tỏa và dẫn đưa con người đến quê hương đích thực là Nước Trời. Các môn đệ đã đón nhận sứ điệp Tin Mừng từ Chúa Giêsu nên các ông có sứ mạng làm tỏa rạng Tin Mừng ấy cho nhân loại với lòng quảng đại của mình như Chúa đã quảng đại trao ban cho các ông.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người tín hữu cũng có sứ mạng làm chiếu tỏa Tin mừng của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay bằng chính đời sống chứng tá của mình, một đời sống thấm đẫm lòng thương xót như Thiên Chúa đã xót thương ta, mà dành cho anh chị em xung quanh mình. Người tín hữu có trách nhiệm không bớt xén hay che giấu Tin mừng, nhưng quảng đại cho đi để đáp đền lòng quảng đại bao la của Chúa.

Lạy Chúa là ánh sáng đích thực soi chiếu và dẫn đưa chúng con về đến quê hương trên trời. Xin cho chúng con biết quảng đại chiếu tỏa Tin mừng ấy cho anh chị em chúng con, vì chúng con biết rằng Chúa luôn quảng đại với chúng con. Amen.


Thánh Tôma Aquinô, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thánh Tô-ma A-qui-nô sinh năm 1225 tại thành Naples Ý Ðại Lợi trong một gia đình phú quí và đạo hạnh. Ngài được hấp thụ một nền đạo đức sâu sắc, đặt căn bản trên đức tin và giáo lý chân chính của Chúa Giêsu và các tông đồ. Cha của Tô-ma là lãnh Chúa đảo Aquinô. Tuy danh vọng cao vời, nhưng gia đình cha mẹ của thánh nhân luôn biết kính sợ Chúa và giáo dục con cái theo luật Chúa và Giáo Hội……xem tiếp


Comments are closed.