Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.


Suy niệm

“Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ.” (Ga 6,35)

Lời Chúa hôm nay là một phần trong diễn từ về “bánh hằng sống”. Trong hội đường Ca-phác-na-um, cùng với lời mạc khải “Ta là bánh trường sinh”, Chúa Giêsu cũng mời gọi dân Do Thái đến và tin vào Người để không phải đói, phải khát (x. Ga 6,35). Chúa Giêsu Kitô là sự sống mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, là tình yêu mà Thiên Chúa ban cho thế gian. Niềm tin vào Chúa Giêsu chính là điều kiện trước tiên và cần thiết nhất để được cứu độ. Phần thưởng cho niềm tin vào Chúa chính là sự sống đời đời, là việc được sống lại trong ngày sau hết.

Ngày hôm nay, như những người Do Thái năm xưa, chúng ta cũng được mời gọi xác tín Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là ơn cứu độ của mỗi người. Tin vào Chúa Giêsu chính là niềm tin căn bản và cần thiết của cuộc đời mỗi người. Từng ngày, niềm tin ấy được mỗi người hình thành, nuôi dưỡng và phát triển trong tương quan tình yêu với Chúa Giêsu. Tương quan với Chúa được ta xây nên từ những lời cầu nguyện thiết tha và chân thành. Mỗi ngày, nhờ tham dự Thánh lễ, viếng Chúa, đọc kinh, ta được thêm cảm nghiệm, tin tưởng và xác tín vào Chúa Giêsu, Đấng là hạnh phúc và sự sống của cuộc đời mỗi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ngày một xác tín vào Chúa Giêsu, nguồn sự sống và ơn cứu độ của chúng con. Xin Chúa ban ơn, để chúng con ngày một sống niềm tin vào Chúa trong cuộc sống hằng ngày.


Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo

Thánh Mác-ti-nô sinh tại Todi miền Ombrie, nước Ý trong một gia đình đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã hấp thụ một nền giáo dục tốt về mọi mặt. Vì thế, vào năm 649, ngay những ngày đầu tiên, thánh nhân ngự trên Ngai Giáo Hoàng, Ngài đã cố gắng thuyết phục các anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo, nhất là nhóm ly khai Phaolô đệ Constantinople được Hoàng Đế Constance bao che, đỡ đầu, đang hoành hành và lan tràn khắp nơi…..xem tiếp


Comments are closed.