Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 6, 30-35

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.


Suy niệm

“Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời” (Ga 6, 27).

Nhân dịp người Do Thái nhắc tới Manna, lương thực cha ông họ đã được ăn trong sa mạc, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho dân chúng một loại lương thực mới, là bánh được ban xuống bởi trời và mang lại sự sống cho thế gian. Đồng thời Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng Ngài chính là bánh bởi trời đích thực mà Chúa Cha muốn ban tặng cho nhân loại.

Lương thực luôn là một vấn đề thiết yếu của đời sống con người. Ai cũng cần có thức ăn để nuôi sống mình. Đức Giêsu đã khởi đi từ những nhu cầu vật chất này, khơi lên trong chúng ta khát vọng cao hơn về một của ăn thần linh để ai ăn sẽ không phải đói nữa và được sự sống đời đời. Lương thực thần linh đó chính là Đức Giêsu và Lời của Người. Điều kiện để lãnh nhận bánh hằng sống là tin vào Đức Giêsu Kitô và để cho Lời Chúa biến đổi.

Lạy Chúa, trong khi đang mải tìm những của ăn vật chất của đời sống thường ngày, xin cho chúng con biết tìm kiếm và lãnh nhận của ăn thiêng liêng là Chính Chúa và Lời của Người, để chúng con được biến đổi và được kết hiệp nên một với Chúa. Amen.


Comments are closed.