Thứ Năm sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 6, 44-51

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.


Suy niệm

“Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời (Ga 6, 47).

Khi nhập thể để thực hiện công trình cứu độ con người, Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người tin tưởng, phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu tự nhận mình là “ Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống”. Nhờ Ngài, con người tìm thấy con đường hoàn hảo đạt đến cùng đích của đời mình, đạt được ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai tin vào Ngài.

Trong cuộc sống người kitô hữu, niềm tin vào Chúa có thể bị bào mòn, suy yếu khi bị thử thách nặng nề hay khi phải chịu đựng những khổ đau quá lớn. Chúa làm gì cho con khi ngày ngày con phụng sự Chúa nhưng cuộc sống vẫn cứ nghèo khổ và gặp nhiều điều rủi ro? Chúa thấy chăng khi con phải chịu đựng biết bao sự dữ, đau khổ và thử thách trăm bề?… Những nghi vấn, thử thách ấy làm cho đức tin của nhiều người bị chao đảo. Thiên Chúa không bao giờ thất hứa, Ngài trung thành đến cùng với lời đã hứa rằng luôn yêu thương và chăm sóc con cái Ngài. Thử thách có thể làm cho đức tin lung lay nhưng cũng nhờ thử thách mà đức tin trở nên kiên vững nếu chúng ta hết lòng tin tưởng nơi Chúa. “Ai bền vững đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ.” Sự tin tưởng trọn vẹn nơi Thiên Chúa là điều kiện để Chúa hành động trong ta và thay ta, ngay cả trong những giờ phút khó khăn nhất.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con, xin cho chúng con nhận ra thân phận mỏng giòn của mình để qua đó chúng con đặt niềm tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, nơi nương tựa vững chắc của chúng con. Amen


Comments are closed.