Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Ngày 13/12/2016

Lời Chúa: Lc 7, 19-23

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”.


Suy niệm

“Đức Giêsu trả lời: ‘Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng Tin Mừng” (Lc 7, 22).

Theo lẽ thường, chuyện đời có sinh có tử, báo trả nhãn tiền đã quá hiển nhiên, chẳng ai muốn bàn thêm. Vì thế, chuyện về Chúa trời muốn cứu con người khỏi tội cũng thành ra huyền hoặc với nhiều người trong thời hiện đại. Tuy nhiên, hôm nay Chúa Giêsu đã gợi mở cho các môn đệ ông Gioan thấy những chuyện phi thường Người đã làm, buộc các ông phải có một sự đoán định về Người. Từ những chuyện kỳ diệu “mắt thấy tai nghe”, các môn đệ của ông Gioan không thể không nhận biết rằng những việc Chúa nói đó đều là những phép lạ cả thể Chúa đã thực hiện, là ân sủng từ trời ban xuống qua Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Ông Gioan có ý gởi các môn đệ tới Chúa Giêsu với mong muốn giới thiệu cho các ông về Đấng Cứu Thế muôn dân mong chờ. Qua đó, các ông có thể tin nhận Người và trở thành môn đệ của Người. Quả thật, Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo không là những lý thuyết hão huyền, nhưng Lời Chúa đã thực sự đi vào cõi lòng của con người khi Người rao giảng bằng chính hành động yêu thương của mình. Bên cạnh đó, Người cũng gián tiếp tỏ cho các ông biết rằng ơn cứu độ chỉ có thể đến từ nơi Người, từ trời cao, chứ không phải từ ai khác trên mặt đất này. Hơn nữa, ơn cứu độ đó chỉ dành cho những ai biết hết lòng lắng nghe cùng đón nhận lời Người với tất cả niềm tín thác sâu xa.

Đối với những Ki tô hữu của ngàn năm thứ ba, Lời Chúa vẫn còn nguyên giá trị cho cuộc hành trình tiến về quê trời của mỗi cá nhân. Một khi đã lãnh nhận ân sủng từ Mạch Nguồn Thương Xót là Thánh Tâm Chúa, các tín hữu vừa nói về Chúa cho anh em vừa trở nên hình ảnh sống động của Chúa trên trần gian này qua cách sống đức tin của mình. Chính nhờ những chứng từ đời sống Kitô hữu đích thực đó của các môn đệ Chúa trên khắp thế giới, Lời Chúa sẽ có thể chạm đến những phần sâu kín nhất của tâm hồn con người thời đại hôm nay.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra ân sủng cao dầy Chúa hằng tuôn đổ trên chúng con trong suốt mọi ngày. Xin cho chúng con và nhất là những con cái Chúa đang sống nơi những miền truyền giáo luôn hết mình giới thiệu Chúa cho người khác bằng cả lời nói cũng như những việc làm theo gương Chúa luôn. Amen.


Comments are closed.