Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Ngày 13/12/2016

Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.


Suy niệm

“Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài.” (Mt 21, 32).

Hai người con trong dụ ngôn Tin mừng hôm nay đều đã không mang đến niềm vui trọn vẹn cho người cha. Họ đã từ chối cha mình hoặc bằng lời nói hoặc bằng hành động.

Sự chối từ ấy không chỉ có trong dụ ngôn nhưng đã thể hiện dọc dài trong lịch sử loài người. Quả thế, ngay từ buổi sơ khai, hai con người đầu tiên đã từ chối sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Thời sau, nhiều con người khác đã từ chối chính Giêsu, Con Thiên Chúa làm người để cứu chuộc họ. Trong thời đại hôm nay, nhiều hơn nữa những con người, trong đó có chúng ta, vẫn đang không ngừng từ chối Thiên Chúa khi lao mình vào con đường lầm lạc và ở lì trong tội lỗi. Sự chối từ ấy chỉ xuất phát từ một hướng là con người mà thôi. Con người từ chối Tình Yêu nhưng Tình Yêu không bao giờ từ chối họ. Bằng chứng là “những người thu thuế và gái điếm” vẫn được vào Nước Trời; những cánh cửa tòa giải tội vẫn không ngừng mở để đón những hối nhân. Thiên Chúa cũng không mỏi mệt chờ đợi con cái mình trở về. Mùa Vọng là thời gian nhân loại khắc khoải chờ mong Đấng Cứu Thế đến, nhưng sự mong chờ kẻ tội lỗi trở về của Thiên Chúa còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta: Biết bao lần chúng ta đã bỏ ngoài tai Lời của Chúa, quay lưng lại với tình yêu của Ngài. Nhưng điều đó có thể được sửa sai khi chúng ta khiêm tốn nhận ra lỗi lầm và ăn năn hối lỗi. Ngược lại, Thiên Chúa sẽ “bó tay” khi chúng ta kiêu ngạo và sống lì trong tình trạng tội lỗi vì cho rằng mình đạo đức, thánh thiện như người Pharisêu xưa, chẳng cần ăn năn.

Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Lucia mà chúng con mừng kính hôm nay, xin ban cho chúng con ơn can đảm và sức mạnh để vượt thắng những mặc cảm tội lỗi và trở về cùng Chúa. Xin cho trái tim chai đá của chúng con bắt được nhịp đập yêu thương của trái tim Chúa và tâm hồn khô khan của chúng con mở ra một khe hở để dòng suối tình yêu của Ngài thâm nhập, biến đổi chúng con. Vì chúng con biết rằng, dù Năm thánh Lòng Thương Xót đã qua nhưng Lòng Thương Xót của Chúa luôn dạt dào và trường tồn bất tận. Amen.


Comments are closed.