Thứ Tư sau Chúa Nhật 23 Thường Niên – Ngày 07/09/2016

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. “Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.


Suy niệm

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên Chúa là của anh em” nhưng “Khốn cho anh em là những kẻ giàu có, vì anh em đã được phần an ủi rồi ” (Lc 6,20.24)

Bài Tin Mừng đề cập mối phúc và mối họa, Chúa Giêsu đã đưa ra các cặp đối lập như “nghèo khó” và “giàu có”, “đói” và “no”, “khóc lóc” và “vui cười”, “bị xỉ nhục” và “được ca tụng”. Chúa Giêsu đã đặt ưu tiên và chúc phúc cho những đối tượng “thấp kém”: nghèo khó, đói rách, khóc lóc, chịu xỉ nhục. Họ là những người có lối sống thanh thoát với danh-lợi-thú thế gian, trung tín với thánh ý Thiên Chúa, dám đối diện với những thử thách, đau khổ trong lòng tin cậy mến Chúa. Chắc hẳn có nhiều cảnh sống thấp kém không xứng đáng với mối phúc của Chúa, đó là những người vì hoàn cảnh khó khăn nên đã ăn trộm, ăn cướp của người khác, vì đói kém mà dùng mọi thủ đoạn để có được miếng ăn… Tiếp đến, Chúa trách mắng bên “cao sang” và chúc dữ cho những ai sống cảnh giàu có, no nê, vui cười. Tuy nhiên, Chúa không trách mắng tất cả, vì trong thực tế có nhiều người giàu của cải và giàu cả tấm lòng đã âm thầm giúp đỡ người nghèo, chia sẻ cơm áo cho những người đói rách. Chúa chỉ chúc dữ đối với những người giàu có kiêu căng, khoe khoang và lên mặt với người khác, những người dư dật nhưng không bao giờ chia sẻ hay cho đi, những người dửng dưng trước nỗi đau khổ của người khác.

Như vậy, mỗi chúng ta cần ý thức mối phúc và mối họa Chúa dạy để sống sao cho đẹp lòng Chúa. Dù ở cảnh sống nào, nếu chúng ta sống và thực hành những Lời Chúa dạy và trên hết là giữ đức ái “mến Chúa, yêu người”, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và ban những ơn lành cần thiết.

Lạy Chúa, những gì thế gian cho là hèn mọn, yếu kém thì lại có giá trị trước mặt Chúa. Xin Chúa dạy chúng con sống như Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, như Mẹ Maria là phận nữ tì hèn mọn được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến, như các Thánh Nam Nữ là những người đã một lòng một dạ trung thành với mối phúc mà Chúa đã dạy. Amen.


Comments are closed.