Thứ Ba sau Chúa Nhật 23 Thường Niên – Ngày 06/09/2016

Lời Chúa: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.


Suy niệm

“ Đến sáng, Người gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là Tông đồ”. (Lc 6, 13)

Trong khi đi rao giảng Tin Mừng khắp xứ Palestine, Chúa Giêsu cảm thấy nhu cầu phải có những người tiếp nối sứ vụ đem Tin Mừng đến cho con người mọi nơi và mọi thời. Ý thức được tầm quan trọng của việc làm này, Chúa Giêsu đã thức suốt đêm, lên núi cầu nguyện cùng Chúa Cha và sáng sớm Người xuống núi, gọi và chọn 12 vị mà Người gọi là tông đồ, để ở với Người, được Người huấn luyện và sai đi. Chúa Giêsu đã gọi và chọn các Tông đồ không phải do ngẫu hứng, nhưng đã cầu nguyện kết hiệp liên lỉ với Chúa Cha. Chúa không gọi các tông đồ cách chung chung, nhưng Ngài đã ngỏ ý và chọn từng người với những tính khí, lối sống văn hóa rất khác nhau.

Trong đời sống Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều được Chúa gọi, tuy bậc sống có khác nhau: người này làm linh mục, người kia làm tu sĩ, hoặc sống bậc hôn nhân gia đình,… Tuy nhiên ơn gọi của tất cả chúng ta đều có chung nền tảng là nên thánh, dù ở bất cứ bậc sống nào. Vì yêu thương Chúa đã gọi đích danh từng người chúng ta từ hư vô, cho ta được hiện hữu, được làm con cái Chúa và được hưởng niềm vui ơn cứu độ. Chúa không biết và yêu thương chúng ta cách chung chung nhưng yêu thương mỗi người cách cá vị. Vì thế, mỗi người chúng ta phải luôn biết dâng lời cảm tạ, ca ngợi tình yêu cao vời của Chúa, đồng thời biết chia sẻ và làm chứng cho tình yêu ấy.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu thương và chọn gọi mỗi người chúng con, cho chúng con được hiện hữu, được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức về hồng ân cao quý mà Chúa đã dành cho chúng con, để mỗi ngày chúng con biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa hơn và hăng hái ra đi loan truyền tình yêu Chúa. Amen.


Comments are closed.