Thứ Năm sau Chúa Nhật 23 Thường Niên – Ngày 08/09/2016

Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít. Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.


Suy niệm

“Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.” (Mt 1,16)

Điều tuyệt vời trên trái đất là sự sống, trong đó, sự sống con người là quý giá nhất. Một đứa trẻ chào đời là biến cố hạnh phúc của gia đình, là nguồn vui, là lý do để hàn gắn những xích mích và là động lực để cha mẹ sống có trách nhiệm. Trong bản gia phả của Đức Giêsu từ thời tổ phụ Abraham đến Đức Giêsu có một danh sách dài những tên gọi. Đó là tên những người không chỉ sinh ra và biến mất một cách vô nghĩa, nhưng là những cộng tác viên trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua các ngài, Thiên Chúa quan phòng chuẩn bị cho sự chào đời của Đấng Messiah. Trong bản gia phả này, ta thấy xuất hiện một người phụ nữ có tên là “Maria”, người mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế.

Mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại một người Mẹ cực thanh cực tịnh, rất đáng yêu mến (Kinh Cầu Đức Bà). Sinh nhật của Mẹ là bình minh của ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Tình yêu Thiên Chúa hoàn toàn thành tựu nơi Mẹ đến nỗi ta có thể nói: “Nơi Mẹ, Thiên Chúa được một tạo vật đón nhận triệt để nhất có thể” (Cha K. Rahner). Vì sự hoàn toàn gắn bó của Mẹ với thánh ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của Con mình, và với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu về đức tin và đức mến cho Hội Thánh. Vì vậy, chính Mẹ là “thành phần ưu việt và tuyệt đối độc nhất vô nhị của Hội Thánh, và Mẹ cũng là “sự thực hiện mẫu mực”, là “điển hình” của Hội Thánh.” (GLHTCG 967)

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin gìn giữ nơi con quả tim trẻ thơ tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. Xin Mẹ cầu bầu cho những người đang bảo vệ và chăm sóc sự sống con người, vì sự sống này mà Chúa Giêsu- con Mẹ đã nhập thể làm người, chịu khổ hình, chịu chết trên thập giá và phục sinh. Amen.


Comments are closed.