Thứ Tư sau Chúa Nhật 23 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 6, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. “Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.


Suy niệm

     Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy”. (Lc 6, 20-21)

     Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng cho con người, Ngài chỉ ra con đường đạt đến hạnh phúc đích thực, con đường của tám mối phúc thật. Chính Ngài đã sống điều Ngài giảng dạy. Ngài đã sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong khó nghèo, sống nghèo và chết cũng nghèo khó. Ngài sống với những người nghèo hèn và đồng bàn với những kẻ bị xã hội đẩy ra bên lề. Không những Chúa Giêsu muốn chia sẻ đến tận cùng kiếp sống con người, nhưng qua cuộc sống nghèo hèn ấy, Ngài còn muốn nói với chúng ta rằng, của cải đích thực của con người chính là Thiên Chúa. Cùng đích của con người không phải là của cải chóng qua đời này mà là cuộc sống mai hậu.

     Một đời sống tiêu hao vì người khác, một cuộc đời sống trọn cho tha nhân, đó là tấm gương thật đẹp Chúa để lại cho chúng ta. Con người sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực khi dám sống hết mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân.

     Lạy Chúa, trong thế giới tục hóa hôm nay, con người quá bám víu vào vật chất và coi đó như là phương thế duy nhất mang đến hạnh phúc, là cứu cánh cuộc sống của họ. Xin Chúa cho chúng con xác tín rằng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực, để biết sống gắn bó với Chúa và biết chia sẻ những gì mình có với những người đang gặp bất hạnh khổ đau, khó khăn trong cuộc sống. Amen.


Comments are closed.