Thứ Ba sau Chúa Nhật 23 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 1, 18 – 23

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.


Suy niệm

     “Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: ‘Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta’” (Mt 1, 22 – 23).

     Thiên Chúa luôn trung thành với lời hứa ban Đấng Cứu Độ cho thế gian. Chính vì thế, khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Duy Nhất của Ngài đến ở cùng con người và để cứu độ con người. Để thực hiện kế hoạch này, Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần và sự cộng tác của Đức Maria mà hạ sinh Con Duy Nhất của Ngài cho nhân loại. Thật vậy, với lời thưa “xin vâng” của Đức Maria, bình minh ơn cứu độ đã ló dạng và mở ra thời kỳ ân phúc cho con người.

     Đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta nhận ra những khuôn mặt của những con người luôn sẵn sàng cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa như: Abraham, Môisê, Đavít, các tông đồ… Ngày nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi những người Ngài muốn để cộng tác với Ngài hầu kế hoạch cứu độ mau được hoàn tất. Cả bạn và tôi nữa, chúng ta đã sẵn sàng mở rộng lòng để cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa chưa?

     Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ thiêng liêng là Đức Maria. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng cộng tác với kế hoạch mà Thiên Chúa muốn nơi cuộc đời của chúng con. Amen.


Lễ kính Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Chúng ta hãy vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, vì từ nơi Người đã xuất hiện Mặt Trời Công Chính, là Đức Kitô, Thiên Chúa chúng ta (Ca nhập lễ, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria). Hôm nay mừng sinh nhật Đức Nữ Trinh Maria, nhân loại được hạnh phúc vì công trình cứu rỗi của Thiên Chúa đã ló rạng qua việc chào đời của người nữ tử Sion mang danh Maria…………xem tiếp


Comments are closed.