Thứ Năm sau Chúa Nhật 23 Thường niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.


Suy niệm

     “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình” (Lc 6,27-28).

     Dù phải tuân giữ tới 613 điều luật, thế nhưng dường như người Do Thái lại băn khoăn không biết đâu là giới luật quan trọng nhất. Chúa Giêsu đã giải đáp băn khoăn của họ khi khẳng định giới luật quan trọng nhất đó là tình yêu. Giới luật đó được cụ thể hoá trong Tin Mừng hôm nay, Người mời gọi con người sống yêu thương nhau, một tình yêu không bị đóng khung trong gia đình, họ hàng, bạn hữu thân thuộc nhưng mở rộng ra tới hết mọi người, kể cả những người làm hại ta. Khuôn mẫu của tình yêu này đó là chính Cha trên Trời, Đấng ban cho hết mọi người, kẻ xấu cũng như người tốt, ơn vũ lộ chan hoà.

     Chúa Giêsu đã trở nên một mẫu gương sống động về việc thực thi khuôn mẫu tình yêu này. Dẫu cho bị người Do Thái chống đối, sỉ nhục và giết chết, ấy vậy mà ngay trong những giây phút đau đớn nhất trên thập giá, Người vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Cổ nhân có câu : “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Là những người con của Chúa, chúng ta được mời gọi để trở nên nhân từ như Cha chúng ta ở trên trời bằng việc bước theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và tha thứ.

     Lạy Chúa, khoa học đã và đang đưa con người xích lại gần nhau xét về mặt địa lý, thế nhưng khoảng cách gần đó dường như vẫn chưa đủ để nhân loại sống bên nhau như những người gần gũi và thân thiết. Bởi lẽ, vẫn còn đó bức tường của sự ghen ghét, hận thù, ích kỷ đang ngặn chặn con người đến với nhau. Xin Chúa khơi lên trong lòng nhân loại ngọn lửa tình yêu để thế giới này thực sự trở nên ngôi nhà của những người con của cùng một Cha trên trời.


Comments are closed.