Thứ Tư sau Chúa Nhật 21 Thường Niên – Ngày 24/08/2016

Lời Chúa: Ga 1,45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.


Suy niệm

“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en” (Ga 1,49).

 

Khi chọn gọi các môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu mạc khải cho các ông biết về Ngài: họ sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người (x.Ga 1,51). Tước hiệu “Con Người” được Chúa Giêsu sử dụng để nói về chính Ngài (x.Ga 3,13), trong khi hình ảnh ‘trời rộng mở và các thiên thần lên xuống’ lại gợi nhớ đến sự kiện Gia-cóp thấy Thiên Chúa phán với ông qua trung gian một cái thang (x.St 28,13). Như vậy, qua lời mạc khải trên, Chúa Giêsu cho biết Ngài chính là Đấng trung gian, qua đó Thiên Chúa hiện diện và ngỏ lời với nhân loại (x.Ga 12,45). Ngài là “chiếc thang” nối trời với đất, để Thiên Chúa đến ở với con người và đưa dẫn con người đến cung lòng Thiên Chúa. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con người nên nơi Ngài, không còn khoảng cách giữa trời và đất. Thiên Chúa trở nên con người để con người trở thành thiên chúa (thánh Tôma Aquinô). Vì thế, từ nay, con đường duy nhất về trời có tên gọi là Giêsu Kitô.

Là Kitô hữu, chúng ta hãy mang Đức Kitô trong mình và tin tưởng bước theo Ngài. Ngài biết rõ mỗi người chúng ta như từng biết rõ Nathanael trước khi ông đến gặp Ngài. Ngài không chỉ biết qua dáng vẻ bên ngoài nhưng cả tâm tính bên trong và vận mệnh cuộc đời mỗi người. Đi theo Ngài, sống theo giáo huấn của Ngài, chúng ta sẽ bước đi trên con đường của sự thật, sự sống và đạt đến hạnh phúc Nước Trời. Con đường đi theo Ngài là con đường thập giá nhưng cuối chặng đường sẽ nở hoa phục sinh vinh quang và bước vào Thiên quốc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giúp Na-tha-na-en nhận ra Chúa là Đấng Cứu Tinh nhân loại. Xin cho mọi người nhận ra Chúa là Đấng Cứu Tinh Duy Nhất, để triều đại Chúa hiển trị khắp trần gian, và nhờ đó, mọi người được ơn cứu độ như Chúa muốn. Amen.


Comments are closed.