Thứ Ba sau Chúa Nhật 21 Thường Niên – Ngày 23/08/2016

Lời Chúa: Mt 23, 23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. “Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.


Suy niệm

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất của lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23).

 

Giới lãnh đạo đã lợi dụng tôn giáo để tận thu, vơ vét của cải cho bản thân: đánh thuế bạc hà, thì là, rau húng. Họ bám vào vật chất mà bỏ qua những điều quan trọng nhất của lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Họ không mảy may quan tâm đến tình yêu là cốt lõi lề luật; cũng như không lo thanh luyện tâm hồn trong sạch để xứng đáng đáp đền ơn Chúa. Họ lo lắng cho vẻ ngoài, cho sự sạch sẽ của thân xác hơn là thanh sạch nội tâm. Từ đó, họ không nhận ra, không đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu đem đến để nên hoàn hảo như Thiên Chúa là Đấng Hoàn Hảo.

Lắng nghe đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng giật mình gẫm suy về những điều Chúa Giêsu nói. Bản thân chúng ta nhiều khi cũng vụ hình thức bên ngoài, giữ luật Chúa cách chiếu lệ hơn là sống theo sát Tin Mừng của Chúa với cả tấm lòng. Chúng ta lo lắng đến của cải, vật chất, địa vị hơn lo lắng tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Những gì có lợi cho bản thân, chúng ta thu gom càng nhiều càng tốt. Những hành động này dần dần sẽ đưa chúng ta vào thói giả hình như người Do Thái xưa, xa rời tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh em. Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta, soi sáng cho chúng ta biết chọn Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp và chấp nhận để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con được trần đầy ơn Thánh Chúa hầu xứng đáng là Đền Thờ cho Chúa ngự. Xin nâng đỡ sự yếu hèn chúng con để chúng con biết thanh thoát khỏi của cải vật chất hầu thi hành trọn vẹn ý Chúa. Amen.


Comments are closed.