Thứ Tư sau Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.


Suy niệm

     “Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác.” (Mt 23,28)

    Nhìn vào cách sống của những “kẻ giả hình” trong bài Tin Mừng, chúng ta nhận ra phần nào gương mặt của chính mình. Có nhiều lúc tôi chỉ lo chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài cốt để cho người khác ngưỡng mộ mà không chú tâm đến trao dồi phẩm giá bên trong. Hoặc ngôn hành bất nhất, tôi nói một đàng nhưng lại làm một nẻo. Đôi khi tôi dừng lại nơi những ý tưởng rất đẹp nhưng lại không bao giờ thực hiện chúng. Cuối cùng, tôi có thể là người giả hình trong lãnh vực luân lý: tôi luôn tỏ ra đạo đức tốt lành, lịch thiệp khi giao tiếp, nhưng trong lòng tôi lại tràn ngập những chủ trương trái nghịch phẩm giá con cái Thiên Chúa.

     Lời Chúa hôm nay cho ta cơ hội xét mình. Chúa đánh giá con người đâu chỉ dựa vào dáng vẻ hay cung cách bên ngoài nhưng còn dựa vào tâm ý bên trong, những động lực và ý hướng của người thực hiện. Không dừng lại ở đó, mỗi người chúng ta còn cần quy chiếu đời sống theo mẫu gương Thầy Giêsu.

     Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Hằng Sống là nguồn mạch của khôn ngoan đích thực. Xin cho Lời Chúa soi sáng giúp con nhận ra đâu là cùng đích của đời mình. Xin cho mọi lời nói, hành động của con đều phát xuất từ thiện tâm và chiếu tỏa vinh quang Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.


Comments are closed.