Thứ Ba sau Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 23, 23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. “Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.


Suy niệm

     “…Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

     Các Luật sĩ và Biệt phái tuân giữ luật Môsê một cách tỉ mỉ để tỏ ra mình sốt sắng đạo đức, nhưng họ lại lỗi phạm những điều lớn về đức công bằng và tình yêu thương. Họ làm như thế chẳng khác nào gạn lọc con muỗi ra ngoài, nhưng lại nuốt con lạc đà vào. Chúa Giêsu đã mạnh mẽ khiển trách cách sống giả hình của họ.

     Chúng ta dễ có khuynh hướng trau chuốt bề ngoài để che đậy những điều không tốt bên trong và như vậy, có lẽ chúng ta không hơn gì những Biệt phái thời Chúa Giêsu. Một điều chắc chắn là chúng ta chỉ có thể che được mắt người đời, chứ không thể che dấu Thiên Chúa. Mỗi người cần biết phân định điều cốt yếu và tùy phụ trong đời sống : không thể chỉ chăm lo cho đời sống tự nhiên mà xao lãng việc xây dựng đời sống tinh thần và tâm linh. Sự hoán cải nội tâm thì quan trọng hơn và là nền tảng cho những thực hành đạo đức bên ngoài.

     Nguyện xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những gian dối, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Xin cho chúng ta sống ngay chính, ngôn hành hợp nhất để qua chúng ta người đời ngợi khen Cha trên trời. Amen.


Lễ Thánh Luy

Thánh nhân sinh năm 1214 tại Poissy, nước Pháp. Cha Ngài là Vua Luy VIII. Mẹ Ngài là Hoàng Hậu Blanche de Castille. Nhờ sống trong một gia đình đạo đức, cho dù Cha Mẹ của Ngài là Vua, là Hoàng Hậu nước Pháp. ………xem tiếp


Comments are closed.