Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.


Suy niệm

“Ngày Sabat được làm điều lành hay điều dữ ?” (Mc 3,4).

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu vào hội đường và chữa lành người bại tay trong ngày Sabat. Việc Chúa chữa lành đã bị những người Pharisêu cho là vi phạm lề luật. Chúa Giêsu biết rõ những quy định của luật và càng nhận thức rõ việc Ngài làm. Ngài cũng biết những người Pharisêu đang rình mò để kết án Ngài nhưng Ngài vẫn chữa lành người bại tay. Đối với Chúa, ngày Sabat là ngày của tình yêu, là ngày của hiệp thông huynh đệ, là ngày được làm ra cho con người. Chúa Giêsu chất vấn những người Pharisêu: “Ngày Sabat được làm điều lành hay điều dữ?” để họ suy nghĩ về mục đích chính yếu của ngày Sabat.

Trong hội đường hôm ấy còn có đông người vây quanh Đức Giêsu. Họ gặp gỡ Ngài trong hân hoan và niềm vui, vì họ tin vào tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài sẽ giúp họ được chữa lành về thể xác cũng như tinh thần. Ngày Chúa nhật trong đời sống người tín hữu cũng là ngày của niềm vui và hạnh phúc, vì đó là ngày con người tôn thờ Thiên Chúa và là ngày con người trao tình thân ái cho nhau.

Lạy Chúa! Mỗi ngày sống của chúng con là một ngày thờ phượng Chúa trong tin yêu và gặp gỡ anh em trong sự chân thành. Xin Chúa giúp chúng con biết sống trọn vẹn cho Chúa và anh em để tình “mến Chúa yêu người” trong chúng con ngày càng sâu đậm hơn. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết góp nhặt những mảnh vụn trong đời sống thường ngày của mọi biến cố vui buồn, thành công và thất bại để dâng lên Chúa, ngõ hầu chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.


Comments are closed.