Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Mc 2, 23-28

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.


Suy niệm

“Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sabat” (Mc 2,28)

Khi được Chúa sai đến xức dầu cho một vị vua mới thay thế Vua Saolê, tiên tri Samuel đã đánh giá và chọn dựa vào dáng vóc bề ngoài, nhưng Thiên Chúa đã nhắc nhở ông: “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy. Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (Sm 16,7b). Trong bài Tin mừng hôm nay, người Pharisêu đã kết án các tông đồ khi các ngài bứt lúa để ăn vào ngày Sabat. Người Pharisiêu tuân giữ lề luật cách cứng nhắc và hình thức bên ngoài, mà không hiểu bản chất đích thực của ngày Sabat là nhằm tôn vinh Thiên Chúa và thăng tiến con người trong yêu thương.

Trong cuộc sống, bản chất của nhiều sự việc nhiều lúc không như chúng ta nghĩ. Người ta xem trọng những cái bên ngoài, đánh giá một con người qua nghề nghiệp, tiền bạc, địa vị xã hội, nhan sắc… Thiên Chúa không nhìn như kiểu nhìn của con người. Ngài nhìn vào tâm hồn và thấu hiểu những tư tưởng và ý hướng bên trong của họ. Ước chi chúng ta có được ánh nhìn của Thiên Chúa để biết nhận ra những phẩm chất, tính tốt của anh chị em sống quanh mình.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con còn vui sướng hơn nữa vì được làm con Chúa. Thân phận con người chúng con không tránh khỏi những sai lầm, chạy theo những giá trị bấp bênh mau qua, xin Chúa cho chúng con biết Chúa là Chân, Thiện, Mỹ và là gia nghiệp của chúng con. Amen.


Comments are closed.