Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

 


Suy niệm

Đoạn Tin Mừng ngày hôm nay trình bày hai quan điểm khác nhau về ngày Sabbat. Với người Pharisiêu, mọi người buộc phải chu toàn những gì luật quy định và không được làm trái dù cho với bất kì lý do gì. Những khoản luật về ngày Sabbat đã che khuất tầm mắt của họ nên họ chẳng thấy nỗi khổ của bệnh nhân mà chỉ coi đây là cơ hội để bắt bẻ Chúa Giêsu. Còn với Chúa Giêsu, Ngài xem ngày Sabbat là ngày con người gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân. Chính vì vậy, Ngài lưu tâm đến người bị khô bại một tay và muốn cứu anh. Chúa Giêsu không phủ nhận luật ngày Sabbat nhưng Ngài muốn giải thoát con người khỏi sự nô lệ lề luật vốn hủy diệt tình yêu.

Con người hôm nay bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chủ nghĩa hưởng thụ, chạy theo vật chất, tận dụng mọi thời gian để kiếm tiền mà quên đi những những giá trị khác. Người tín hữu cũng bị cuốn vào vòng xoáy này và dần đánh mất tương quan với Chúa và anh chị em. Chúa Nhật là ngày dành cho việc thờ phượng Chúa và thăng tiến con người. Lâu nay chúng ta “thánh hóa ngày Chúa Nhật” như thế nào? Chúa nhật có còn là một ngày mang lại niềm vui, sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em không? 

Lạy Chúa, trong ngày Chúa Nhật, xin cho chúng con biết nghỉ ngơi bên Chúa, biết thu xếp công việc để sống thân mật với Chúa và sống cho gia đình, cho nhau. Nhờ thông hiệp với Chúa, chúng con không lao vào những trò giải trí thiếu lành mạnh nhưng biết làm điều lành, thăm hỏi, an ủi, giúp đỡ sống tinh thần bác ái và làm việc tông đồ. Amen. 


 

Comments are closed.