Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 2, 23-28

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

 


Suy niệm

 Trong Tin Mừng, chúng ta thường bắt gặp những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Biệt phái. Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện nhóm người biệt phái tranh luận với Chúa khi họ phản đối các môn đệ của Ngài ngắt một vài bông lúa để ăn trong ngày Sabbat, ngày nghỉ của người Do Thái. Trong ngày này, người ta không được phép làm việc, dù những việc rất nhỏ. Thực ra, nguyên nhân chính xuất phát từ tính ghen tương hay nghi ngờ, thói hay vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết của họ. Về phía mình, Chúa Giêsu nhắc họ chú trọng đến tinh thần của lề luật. Luật là nhằm phục vụ con người: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người”. Ngài còn tỏ ra cho họ thấy quyền năng của Ngài: “Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

 Những lời dạy của Chúa và chỉ dẫn của Giáo Hội rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu vì giúp chúng ta sống theo thánh ý Chúa. Vì thế, dựa vào những khoản luật của Chúa để làm khổ người khác là đi ngược lại luật. Giữ lề luật Chúa mà làm chúng ta xa lánh Ngài thì không mang lại ơn ích gì. Điều cần thiết là phải tránh thái độ vụ luật và giữ những luật Chúa và Giáo Hội đúng với tinh thần mà Chúa muốn.  

Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian và chỉ cho chúng con giới luật mến Chúa và yêu người. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để nói không với tất cả những gì làm chúng con xúc phạm đến Chúa và loại trừ anh chị em. Xin gìn giữ chúng con biết luôn tín thác và vâng phục Chúa cho đến cùng, để trong tất cả mọi sự chúng con biết tìm thánh ý Ngài và xây dựng những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời. Amen.  


 

Comments are closed.