Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

 


Suy niệm

 Nhằm tỏ lộ sứ vụ cứu thế, Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng mầu nhiệm Nước Trời, làm nhiều phép lạ, trừ quỷ và chữa lành nhiều bệnh nhân. Trong đám đông lũ lượt đi theo Chúa, có cả những người bị thần ô uế ám. Họ đã phủ phục trước mặt Chúa Giêsu khi chứng kiến những việc Người làm. Điều ngạc nhiên là trước những lời tuyên xưng về căn tính của mình, Chúa Giêsu lại cấm ngặt chúng không được tiết lộ về Người. Thực ra, các thần ô uế chỉ muốn phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy, việc công khai căn tính của Chúa Giêsu lúc đó dễ khiến cho dân chúng đi theo Chúa vì danh vọng, địa vị và quyền phép của Ngài mà không phải do đức tin chân chính.

 Sống trong thế giới tục hóa, nhiều khi con người đến với nhau là do động cơ vụ lợi và thậm chí, khi đến với Chúa, con người cũng đến với một niềm tin có phần vụ lợi như vậy. Liệu chúng ta có bị lây nhiễm ít nhiều bởi lối sống đó không? 

Lạy Chúa Giêsu, mặc dù niềm tin của dân chúng còn hời hợt, Chúa vẫn đón nhận và mong đợi niềm tin ấy ngày một thêm vững mạnh. Khi nhìn lại mình, chúng con cũng chẳng khác gì dân chúng ngày xưa, nhiều khi chúng con đến với Chúa qua các Thánh Lễ, các buổi Chầu Thánh Thể hay các giờ cầu nguyện chỉ vì phong trào, thói quen, hay vì sợ tội, hoặc thậm chí để tư lợi mà chưa phát xuất từ một đức tin trong sáng và một lòng mến Chúa chân thành. Xin Chúa gia tăng đức tin và lòng mến cho mỗi người chúng con, để chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa và có thể cảm nghiệm niềm vui theo Chúa ngay hôm nay. Amen. 


 

Comments are closed.