Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Ngày 26/04/2017

Lời Chúa: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.


Suy niệm

CUỘC ĐỐI THOẠI TÌNH YÊU

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 8), cho nên mọi sáng kiến, hành vi của Ngài đều xuất phát từ bản chất tình yêu. Bởi ý định yêu thương, Thiên Chúa tạo dựng con người và đưa họ vào trong cuộc đối thoại yêu thương với Ngài. Thế nhưng, sau khi nghe lời Satan xúi giục, con người sa ngã vào trong tội lỗi, từ khước những đối thoại yêu thương với Thiên Chúa. Dầu như vậy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người trong tội lỗi. Lần lượt qua các tổ phụ, các thủ lãnh, các vua và các ngôn sứ, Thiên Chúa kêu mời con người trở về bước vào “không gian yêu thương” của Ngài. Hết lần này đến lần khác không thành công, cuối cùng chính Thiên Chúa, qua Người Con Một, bước vào không gian của con người. Thiên Chúa trở nên một con người, sống giữa con người để yêu thương và đối thoại với con người.

Nơi Người Con, cuộc đối thoại yêu thương giữa Thiên Chúa và con người trở nên cụ thể và trực tiếp. Cụ thể và trực tiếp vì con người có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua chính những cử chỉ của Người Con. Đó là những giọt nước mắt thương xót người bạn Laradô mới qua đời. Đó là “ánh nhìn yêu thương” mà Matthêu bắt gặp khi ông còn đang ngồi ở bàn thu thuế. Đó là sự hiện diện bên cạnh những người tội lỗi hay là lòng thương xót, cảm thông và chữa lành những người đau ốm bệnh tật. Đó còn là hình ảnh người Thầy thắt lưng rửa chân cho các môn đệ … Tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn bởi sự tự hiến của Người Con trên thập giá. Thập giá trở nên dấu chỉ cho cuộc đối thoại yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. Trên Thập giá, Đức Giêsu là Con Thiên chúa đã chết cho con người, để cứu độ con người. Trên Thập giá, Đức Giêsu là của lễ đẹp nhất mà con người dâng lên Chúa Cha. Trong thân phận con người, Đức Giêsu làm cho cuộc đối thoại yêu thương giữa Thiên Chúa và con người nên trọn hảo. Người trở thành trung gian duy nhất để con người gặp gỡ Chúa Cha. Chính vì thế, nhờ Người, trong Người, và với Người, chúng ta được đi vào mối hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa.

Đức Giêsu đã trở nên cầu nối hiệp thông duy nhất giữa Chúa Cha và chúng ta. Thiên Chúa luôn chờ sẵn đầu dây kết nối với chúng ta. Phần mình, chúng ta có tự do chọn lựa đầu dây còn lại, để bước vào cuộc đối thoại yêu thương với Thiên Chúa thông qua việc tin và đón nhận Người Con. “Ai tin vào Người Con thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì đã bị lên án rồi” (Ga 3, 17)

Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban tặng món quà quý nhất cho chúng con. Đó chính là Người Con Một duy nhất của Chúa. Người không những trở nên hình mẫu trọn hảo duy nhất cho chúng con bước theo mà Người còn là phương thế để chúng con được đi vào mối tương giao yêu thương với Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín niềm tin vào Người dù cuộc sống có nhiều sóng gió. Chúng con cũng cầu xin cho những người chưa nhận biết Chúa, xin Chúa soi sáng để họ tìm thấy đường đến với Chúa. Amen.


Comments are closed.