Thứ Ba sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Ngày 25/04/2017

Lời Chúa: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

 Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.


Suy niệm

TIN MỪNG CHO MỌI NGƯỜI

“Người nói với các ông: ‘anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo’” (Mc 16, 15).

Trong lần đầu tiên sai các Tông đồ đi truyền giáo, Chúa Giêsu đã dạy “anh em đừng đi về phía dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari” (Mc 10, 5). Còn trong lần cuối cùng trươc khi về trời, Chúa Giêsu lại dạy “hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” Tại sao lần này Chúa Giêsu không loại trừ bất cứ thành nào hay người nào mà lại là cho mọi người, mọi nơi? Có lẽ vì lần đầu tiên đi truyền giáo, các Tông đồ có thể dễ bị nản lòng khi không có mấy người tin theo. Thật là vô ích khi rao giảng Tin Mừng cho những người không muốn lắng nghe. Lần cuối cùng này Chúa Giêsu muốn các tông đồ nhiệt thành loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, nhưng phải khôn ngoan, kiên nhẫn và cậy trông vào ơn Chúa. Các tín hữu thời sơ khai đã sống yêu thương nhau theo lệnh truyền của Chúa. Chính vì lối sống yêu thương đó, các tin hữu thời đầu đã thu hút được nhiều người gia nhập vào Giáo Hội.

Ngày nay, không phải mọi người đều dễ dàng lắng nghe và đón nhận Lời Chúa, điều này cũng làm cho người truyền giáo dễ nản lòng. Việc cần thiết là người truyền giáo phải kiên nhẫn và cậy dựa vào ơn Chúa. Để cậy dựa vào ơn Chúa, chúng ta phải làm gì? Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta bước đi trong hành trình cuộc đời với hành lý nhẹ nhàng, là lúc chúng ta cần thay đổi cách sống của mình. Chúa không bảo phải bỏ lại xe cộ, thẻ tín dụng hay tiền bạc, nhưng là đừng ích kỷ trong việc sử dụng chúng, hãy phó thác và tin tưởng vào lời cầu nguyện và kiên nhẫn nói về Chúa cho tất cả mọi người, vì “Phaolô trồng, Apôlô tưới, Thiên Chúa mới là Đấng cho mọc lên” (1 Cr 3, 6).

Lạy Chúa, thánh Maccô đã nghe được lệnh truyền của Chúa và cộng tác với thánh Phaolô trong việc loan báo Tin Mừng, qua lời rao giảng và viết sách Tin Mừng. Xin Chúa giúp chúng con noi gương các Ngài, ý thức sứ mệnh của mình, dám lên đường, dám đấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Con tin Chúa vẫn hằng ở bên con và nâng đỡ con khi con nản lòng. Con sẽ cố gắng sống Phúc âm hằng ngày và làm chứng cho Chúa. Amen.


Comments are closed.