Thứ Năm sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Ngày 27/04/2017

Lời Chúa: Ga 3, 31-36

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.


Suy niệm

TIN VÀO CHÚA GIÊSU

“Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,36).

Tin vào Chúa Giêsu luôn là một thách đố cho con người ở mọi thời đại. Rất nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đòi hỏi con người cần phải có lòng tin vào Ngài. Hôm nay, Chúa nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của đức tin để có được sự sống đời đời. Đối với người Công giáo, rất nhiều lần chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, nhưng có bao giờ ta thử dành một vài giây phút để nhìn lại niềm tin của ta như thế nào?.

Dựa vào những kiến thức đã học hỏi, đặc biệt là những mặc khải trong Thánh Kinh, có lẽ ta dễ dàng nhận biết được Đức Kitô là con Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể và là Đấng Cứu Độ trần gian. Từ cái biết của trí dẫn ta đến lòng tin của con tim. Mặc dù vậy, tin thôi vẫn chưa đủ, đức tin đó phải được thể hiện ra bên ngoài bằng cách sống, cụ thể là trong những sinh hoạt hằng ngày. Thánh Giacôbê đã nhắc nhở chúng ta trong thư của ngài rằng: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17). Liệu rằng đức tin của ta có đang chết dần trong cuộc sống hôm nay.

Cuộc sống luôn là những chọn lựa khó khăn. Và càng khó khăn hơn nữa khi ta đứng trước một bên là những đòi hỏi của Tin Mừng, một bên là sự thỏa mãn đam mê ích kỷ. Tin vào Chúa Giêsu chính là thái độ cởi mở dám chọn Chúa trong hành động để đức tin của ta ngày thêm lớn mạnh, ngõ hầu, ta xứng đáng hưởng sự sống đời đời mà Chúa hứa ban.

Lạy Chúa, chính Chúa đã chịu khổ hình, chịu chết và đã sống lại vì chúng con. Chúa mời gọi chúng con hãy bước theo gương mẫu là Chúa trong chính lựa chọn hằng ngày. Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng con, giúp chúng con luôn nhắm đến sự sống đời đời mà kiên quyết chọn Chúa mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.