Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.


Suy niệm

“Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.” (Ga 3,16-17).

Theo thánh Anphongsô, Thiên Chúa là Đấng yêu con người cách điên cuồng. Ngài đã “phải lòng” con người. Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người có những đặc điểm nổi bật như: là một tình yêu cá vị, một tình yêu vô điều kiện không thay đổi và là một tình yêu thi thố cho đến cùng. Đặc điểm thi thố đến cùng của tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ khi Ngài trao tặng Con Một của Ngài cho gia đình nhân loại. Khi trao tặng Người Con ấy, Thiên Chúa đã trao tặng điều cuối cùng và quý giá nhất của Ngài. Vì trao ban Con Duy Nhất, chính là Thiên Chúa trao ban chính Ngài, chính sức sống thần linh của Ngài cho con người.

Khi thi thố và trao tặng tình yêu, Thiên Chúa mời gọi và chờ đợi sự đáp trả trong tình tình yêu từ phía con người. Tình yêu con người đối với Thiên Chúa được thực hiện qua giới luật kép: Mến Chúa và yêu người. Giới luật kép là mối dây liên kết bất khả phân ly của lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại. Lời quả quyết yêu mến Thiên Chúa sẽ trở thành dối trá khi con người đóng kín tâm hồn mình lại trước tha nhân hay thù ghét họ. Do vậy, mỗi người cần vì yêu Chúa mà yêu người; và chính khi yêu người, mỗi người sẽ gặp được một con đường dẫn đến Thiên Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết Chúa. Biết Chúa là Đấng quá yêu và hằng yêu con. Xin cho con biết con. Biết con là thụ tạo bé nhỏ, bất xứng nhưng luôn được Chúa yêu. Xin mở rộng lòng con, uốn nắn trái tim con nên giống trái tim Chúa, để con biết sống yêu thương và làm lan tỏa tình yêu Chúa cho muôn người. Amen.


Comments are closed.